Ο προγραμματισμός δράσης της ΓΣΕΒΕΕ για την επόμενη τριετία

Τους άξονες δράσης της ΓΣΕΒΕΕ για την επόμενη τριετία περιέγραψε στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς στην 48η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση που άρχισε σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα, ότι «η φετινή Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον που λίγο απέχει από το να χαρακτηριστεί απόλυτα εχθρικό απέναντι στις πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και εμπόρους. Και επεσήμανε ότι ούτε η δημοσιονομική εξυγίανση και σταθερότητα έχει επιτευχθεί ούτε έχει βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας αλλά αντιθέτως οι πολιτικές που ακολουθούνται σταθερά με τα τρία μνημόνια έχουν τραγικά αποτελέσματα.»

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, υπογράμμισε ο κ. Καββαθάς, ότι χωρίς τις ΜμΕ όχι μόνο δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ελληνική κοινωνία.

Περιγράφοντας τον Προγραμματισμό Δράσης της Συνομοσπονδίας ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ προσδιόρισε τέσσερις άξονες:

Ο πρώτος άξονας αφορά στη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας με τέτοιον τρόπο ώστε να μη μειωθεί περαιτέρω το ήδη γλίσχρο εισόδημά των ΜμΕ που έχουν πληγεί καίρια από την κρίση και, κατά συνέπεια να μην επιδεινωθεί περαιτέρω το ήδη χαμηλό επίπεδο διαβίωσής τους. Η διατήρηση αυτού του κοινωνικού στρώματος είναι πρωτίστως ζήτημα κοινωνικής συνοχής.

Η Συνομοσπονδία, υπογράμμισε ο κ. Καββαθάς, είναι κάθετα αντίθετη σε αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες εμπνέονται από τη διαδομένη και κυρίαρχη σε ορισμένους κύκλους αντίληψη περί «ευθανασίας των πολύ μικρών και με χαμηλό βαθμό παραγωγικότητας επιχειρήσεων». Με άλλα λόγια: την αντίληψη περί «ευθανασίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανάγκης». Σε αντίθεση, λοιπόν, με αυτήν την κυνική αλλά και οικονομικά σαθρή αντίληψη, θεωρούμε ότι αυτό το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας οφείλει να αντιμετωπίζεται σαν αυτό που πραγματικά είναι: δηλαδή, σαν ένα είδος οιονεί μισθωτής απασχόλησης.   

«Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο, τόνισε ο κ. Καββαθάς θεωρούμε ότι βασική μας μέριμνα αλλά και επιδίωξη πρέπει να είναι η αντιμετώπιση, όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος αλλά και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, όπως ακριβώς οι μισθωτοί. Ειδικότερα, ως προς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας η βασική μας θέση είναι ότι αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 25.000 Ευρώ πρέπει να απαλλάσσονται πλήρως από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Επιπρόσθετα, και ως προς τον φόρο εισοδήματος και εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις χωρίς νομική προσωπικότητα – είναι, με άλλα λόγια, ατομικές επιχειρήσεις – αυτοί οι συνάδελφοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ακριβώς όπως οι μισθωτοί. Ειδικότερα, η φορολογία εισοδήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει το αφορολόγητο αλλά και την ίδια κλίμακα των φορολογικών συντελεστών.  Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΜΕ, η υιοθέτηση αυτής της θέσης από την κυβέρνηση θα έχει ως άμεση συνέπεια όχι μόνο τη φορολογική ελάφρυνση αυτής της κατηγορίας των συναδέλφων μας – και, κατ’ επέκταση, μια έμμεση αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ζήτησης και της καταναλωτικής τους δαπάνης – αλλά και για την ίδια την ταμειακή λειτουργία και την εισπραξιμότητα των φορολογικών εσόδων.»

Ο δεύτερος άξονας είναι το ασφαλιστικό: Η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει το πάγωμα των οφειλών και την άμεση μετατροπή τους σε χρόνο ασφάλισης για όλους τους οφειλέτες ενεργούς και μη. Η μόνη προϋπόθεση για να ισχύσει αυτό το μέτρο είναι η τακτική καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Μετά το πέρας του ενεργού ασφαλιστικού βίου κάθε υποψήφιος συνταξιούχος θα έχει τη δυνατότητα είτε εξαγοράς – ολικής ή μερικής – του ασφαλιστικού χρόνου που «χρωστάει» είτε να του καταβληθεί μειωμένη σύνταξη ανάλογη προς τον ασφαλιστικό χρόνο στον οποίο αντιστοιχούν οι εισφορές που έχει καταβάλει. Επομένως, διευκρίνισε ο κ. Καββαθάς,η ΓΣΕΒΕΕ δεν κάνει λόγο για κεφαλαιοποίηση οφειλών και για την καταβολή επί του «κεφαλαίου» αυτού ενός χαμηλού επιτοκίου, όπως ακούμε ότι είναι η πρόταση ορισμένων εντός της χώρας αλλά και  από τους «θεσμούς». Πολύ περισσότερο, η ΓΣΕΒΕΕ δεν κάνει λόγο για αποσπασματικές ρυθμίσεις οφειλών, αφού είναι αυτονόητο ότι ένας ΕΒΕ, ο οποίος ήδη δυσκολεύεται να καταβάλει τις τρέχουσες εισφορές, θα δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο να καταβάλει εκτός από τις τρέχουσες εισφορές και το επιπρόσθετο ποσό της ρυθμισμένης οφειλής. Αυτή η γενική ρύθμιση που προτείνουμε, εκτός από αποτελεσματική είναι και δίκαιη ενόψει της ισχύος του νέου ασφαλιστικού νόμου.

Γνωρίζουμε πολύ καλά, πρόσθεσε ο κ. Καββαθάς, ότι η υιοθέτηση της πρότασής μας δεν πρόκειται να επαναφέρει τα «οικονομικά» του ΟΑΕΕ στην κατάσταση πριν από την κρίση. Ωστόσο, είναι μία πρόταση που η έγκαιρη υιοθέτησή της μπορεί να εμποδίσει την περαιτέρω επιδείνωση. Και αυτό δεν είναι λίγο.

Είναι όμως απορίας άξιο ότι ενώ πολλοί αποδέχονται το «λογικό» των προτάσεων μας, αδυνατούν (ή δεν θέλουν;) να προχωρήσουν στην άμεση υλοποίησή τους.

Ως τρίτο άξονα στον προγραμματισμό δράσης της Συνομοσπονδίας, κ. Καββαθάς προσδιόρισε την επίλυση των προβλημάτων των ΜμΕ που διακρίνονται από προοπτικές και έχουν βάσιμες προσδοκίες για περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά λειτουργούν σε ένα περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από έναν υψηλό βαθμό ολιγοπώλησης των αγορών αλλά και από μια σειρά εμπόδια – θεσμικά και άλλα – τα οποία δημιουργούν έναν διαφορετικό κίνδυνο: τον κίνδυνο αποκλεισμού τους από την ίδια την αναπτυξιακή διαδικασία. Υπάρχει η ανάγκη, υπογράμμισε ο κ. Καββαθάς όχι μόνο να αποκατασταθεί η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος αλλά και η δημιουργία ενός Ταμείου Χρηματοδότησης των Αναγκών των Ελληνικών ΜμΕ, το οποίο θα παρακάμπτει τις συστημικές τράπεζες και θα συγκεντρώνει εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος αλλά και στη φύση των ΜμΕ. Μέχρι τώρα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκείνα που έχουν ενεργοποιηθεί από την EBRD, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και το περίφημο «Πακέτο Γιούνκερ», μπορούν να αξιοποιηθούν και εν μέρει έχουν αξιοποιηθεί από μεγάλες επιχειρήσεις.

Τέταρτος άξονας είναι η στήριξη των συνεργιών και των μορφών συνεργασίας μεταξύ των ΜμΕ. Δεν είναι δυνατό να προετοιμάζεται ένα θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία την ίδια στιγμή που η εμπειρία μας έχει δείξει ότι είναι απαραίτητο ένα θεσμικό πλαίσιο για τα clusters / τις συστάδες επιχειρήσεων, οποιαδήποτε μορφή κι αν έχουν αυτά. Εδώ η εμπειρία τόσο της Συνομοσπονδίας όσο και του ΙΜΕ, το οποίο μέχρι τώρα έχει βοηθήσει στο σχηματισμό, τη λειτουργία και εν γένει τη στήριξη 11 τέτοιων συνεργειών, είναι πολύτιμη. Αυτή η εμπειρία δείχνει ότι είναι δυνατή η ανάπτυξη σε μικρή κλίμακα. Και τούτο παρά τα εμπόδια και τους φραγμούς που υπάρχουν.

«Δυστυχώς όμως, υπογράμμισε ο κ. Καββαθάς, θα πρέπει για ακόμη μία φορά να τονίσουμε ότι η Πολιτεία, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, παραμένει ως παθητικός παρατηρητής στα τεκταινόμενα στον χώρο των πμ&ΜΜΕ και οι Έλληνες Επαγγελματίες, Έμποροι και Βιοτέχνες δεν αισθάνονται ισότιμα μέλη αυτής της κοινωνίας, καθόσον συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε  μόνοι σε αυτό το εξαιρετικά αρνητικό περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης που μαστίζει την χώρα.»     

Κλείνοντας την εισήγησή του ο κ. Καββαθάς υπογράμμισε ότι η Διοίκηση που θα αναδειχθεί από τις εκλογές που θα διεξαχθούν, θα έρθει αντιμέτωπη με προκλήσεις και προβλήματα που συχνά θα εκδηλωθούν με ένταση και οξύτητα. Γιατί, εκτός από τα γνωστά εν πολλοίς προβλήματα που μας έχει κληροδοτήσει η κρίση, θα έχει να αντιμετωπίσει και νέα προβλήματα, τα οποία θα είναι ίσως πρωτόγνωρα. Να γνωρίζετε ότι το θέμα της περιθωριοποίησης και της ευθανασίας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι ακόμα στην ημερήσια διάταξη, κι ας μην ακούγεται με την ίδια ένταση, όπως στο πρόσφατο παρελθόν. Η ΓΣΕΒΕΕ θα είναι θεματοφύλακας των συμφερόντων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, απέναντι σε κάθε δυσκολία.

Και όχι μόνο επειδή χωρίς τις μικρές επιχειρήσεις δεν υπάρχει ανάπτυξη. Αλλά γιατί χωρίς τις μικρές επιχειρήσεις δεν υπάρχει ελληνική κοινωνία.

Ολόκληρη η ομιλία του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθά για τον Προγραμματισμό Δράση ΓΣΕΒΕΕ.