Γ. Καββαθάς «Στην Ευρώπη οι ΜμΕ ανακάμπτουν αλλά στην Ελλάδα συμβαίνει το εντελώς αντίθετο»

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανακάμπτουν στην Ευρώπη» διαπιστώνει το  δεύτερο βαρόμετρο του 2016 που παρουσίασε η UEAPME (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων) στο οποίο σημειώνεται ότι οι δείκτες παρουσιάζουν βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και οι προσδοκίες για το τρέχον εξάμηνο διαμορφώνουν για πρώτη φόρα μετά την έναρξη της κρίσης το 2008 μια πραγματικά θετική εικόνα.

«Το εντελώς αντίθετο συμβαίνει στην Ελλάδα» υπογράμμισε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς. «Κάθε μέρα κλείνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ το εννιάμηνο του 2016 έκλεισαν 24.330 επιχειρήσεις ενώ ιδρύθηκαν 21.657 διαμορφώνοντας έτσι ένα αρνητικό «ισοζύγιο». Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η υπερφορολόγηση, η δραματική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και η γραφειοκρατία αυξάνουν τις τάσεις αποεπένδυσης και την άτυπη επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, όλοι οι δείκτες που έχουν σχέση με το ιδιωτικό και δημόσιο χρέος εξακολουθούν να παίρνουν την ανηφόρα δημιουργώντας μια ασφυκτική ατμόσφαιρα στην αγορά ιδιαίτερα για τις μικρές, πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εμπόρους και τους αυτοαπασχολούμενους.»