Εκλογές στη ΓΣΕΒΕΕ

Στις 20/2/2011 ολοκληρώθηκε το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ.
Εγκρίθηκε ο Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός και ο  Προγραμματισμός Δράσης της Συνομοσπονδίας. 
Η ΓΣΕΒΕΕ έχει στην δύναμή της  58 Τοπικές και  28 Κλαδικές Ομοσπονδίες Επαγγελματιών Βιοτεχνιών & Εμπόρων με 160.000 εγγεγραμμένα μέλη (φυσικά πρόσωπα).

Αποτελέσματα Εκλογών Διοικητικού Συμβουλίου ΓΣΕΒΕΕ:
Ψήφισαν:  267 Εκλέκτορες από όλη την Ελλάδα
Ευρέθησαν: Έγκυρα :  267, Άκυρα :  0 ,  Λευκά :  0

  

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

2011 

  ΕΔΡΕΣ

2011 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

2008

 

2008

ΠΟΣΟΣΤΟ

2005

ΕΔΡΕΣ

2005

1

ΠΑΣΚΜΜΕ              
 Επικεφαλής 
 Δ. Ασημακόπουλος

46,82 %   

24 

 

39,92%

 21 

34,85% 

18

2

ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
 Επικεφαλής        
 Γ. Χιόνης

17,98 %  

9 

 

22,39% 

11 

20,75% 

11

3

ΔΑΚΜΜΕ              
 Επικεφαλής 
 Στ. Ζαχαρέλλης             

16,10 % 

8   

 

21,27% 

11 

21,99% 

11

4

ΑΣΚΕΒΕ              
 Επικεφαλής 
 Ν. Σκορίνης

15,36 %  

8  

 

16,42%  

8

14,94% 

8

5

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ              
Επικεφαλής 
 Ν. Πράγκαλης   

 3,74 %

 2 

 

-

-

-

-