Η ΓΣΕΒΕΕ στηρίζει το πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας για τις συνέργειες με τη δημιουργία αλυσίδων αξίας στη ναυτιλία.

Η ΓΣΕΒΕΕ θα σταθεί αρωγός στην πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας για την προώθηση συνεργειών στον «εθνικό κλάδο» της ναυτιλίας, τόνισε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς, κατά τη παρουσίαση του προϊόντος «ΕΘΝΙΚΗ Αλυσίδα αξίας – Ναυτιλία».

Τέτοιες συνέργειες, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία για να περάσει σε μια πραγματική φάση ανάπτυξης και αυτόνομης οικονομικής πορείας.

Είναι αλήθεια ότι το πέρασμα της κρίσης έχει ενισχύσει, αντί να διαλύσει διάφορες στερεότυπες αντιλήψεις σχετικά με τη συμβολή κάθε κλάδου και επιχειρήσεων στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αλλά κυρίως ως προς τη συμβολή των παραγωγικών φορέων στη συμμετοχή για την υπέρβαση της ύφεσης. Πολύ συχνά γινόμαστε μάρτυρες μιας μονοδιάστατης προσέγγισης που αφορά το νέο παραγωγικό μοντέλο, κατά την οποία οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή και πρέπει να υποκατασταθούν βιαίως από μεγαλύτερα και αποτελεσματικότερα επιχειρηματικά σχήματα. Αυτή η στάση έχει προφανείς συνέπειες στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στο θεσμικό πλαίσιο για τα συνεργατικά σχήματα, στη συνολική αντιμετώπιση από το νομοθέτη.

Χωρίς να παραγνωρίζουμε τις βασικές παθογένειες που πράγματι χαρακτηρίζουν την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και το σύνολο της ελληνικής οικονομίας εν γένει (μικρή κλίμακα, ατελής φορολογική και ασφαλιστική συμπεριφορά, μειωμένος βαθμός εξωστρέφειας), οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι εκείνος της σύνθεσης και όχι τη διαίρεσης και της ολιγοπώλησης.

Ευκρινέστερο και εγκυρότερο παράδειγμα σύνθεσης και διεύρυνσης του παραγωγικού προσανατολισμού της χώρας από τη συγκεκριμένη δράση που έχει οργανώσει η Εθνική Τράπεζα, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δείχνει να υπερβαίνει τα προαναφερόμενα στερεότυπα. Μάλιστα, προσπαθεί να γεφυρώσει τη μεγάλη κλίμακα που προϋποθέτει ο κλάδος της ναυτιλίας με τις επί μέρους μεταποιητικές και εμπορικές δραστηριότητες, οι οποίες όμως αποκτούν ρόλο μέσα σε αυτό το πλαίσιο.

Η καλά σχεδιασμένη μελέτη της Εθνικής για το cluster της ναυτιλίας, επεσήμανε ο κ. Καββαθάς, έτσι όπως παρουσιάστηκε σήμερα, πρέπει να βρει συμμάχους την πολιτική ηγεσία και τους παραγωγικούς φορείς, πρέπει να επικοινωνηθεί μεθοδικά με τις επιχειρήσεις ώστε να έχουν το χρόνο να προσαρμοστούν και να διευρύνουν τον επιχειρηματικό τους ορίζοντα.

Η διαμόρφωση των αλυσίδων αξίας πρέπει να γίνει με προσεκτικά και οργανωμένα βήματα ώστε τελικοί ωφελούμενοι να είναι ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ένα ισχυρό επενδυτικό και επιχειρηματικό ορίζοντα, ενώ η συμβουλευτική υποστήριξη πρέπει να ακολουθεί και στη δεύτερη φάση ανάπτυξης και ωρίμανσης των συνεργατικών σχημάτων. Η εμπειρία έχει καταδείξει ότι αμέσως μετά την πρώτη φάση υλοποίησης ενός συνεργατικού σχήματος, εντοπίζονται συχνά συμπτώματα κορεσμού και αναπτύσσονται φυγόκεντρες δυνάμεις και για αυτό το λόγο απαιτείται ο προσεκτικός σχεδιασμός υλοποίησης της επόμενης φάσης που θα καταστήσει την αλυσίδα αξίας έναν αναγνωρίσιμο και υπολογίσιμο παράγοντα στο διεθνή και εγχώριο καταμερισμό εργασίας.

Μια επιπρόσθετη παράμετρος είναι ο τελικός αποδέκτης της χρηματοδότησης, και η πολλαπλασιαστική επίδραση που θα έχει στην εγχώρια οικονομία. Είναι απαραίτητο η επιχειρούμενη σύζευξη ναυτιλίας, κατασκευών (υπό την έννοια της ναυπήγησης) και διαμετακομιστικού εμπορίου να αφήσει αναπτυξιακό αποτύπωμα στο εσωτερικό της χώρας.

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθά εδώ.