Η ΓΣΕΒΕΕ επαναφέρει το ζήτημα της ρύθμισης των προμηθειών των τραπεζικών συναλλαγών

Το θέμα της ρύθμισης των προμηθειών των τραπεζικών προϊόντων και συναλλαγών, καθώς και του εξορθολογισμού του κανονιστικού πλαισίου χρήσης του πλαστικού χρήματος επαναφέρει με επιστολή της η ΓΣΕΒΕΕ προς τον Πρωθυπουργό.

Στην επιστολή που απευθύνεται επίσης στους Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη, Αναπλ/τη Υπ. Οικονομικών, κ. Τρ. Αλεξιάδη και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Ι. Στουρνάρα επισημαίνεται ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ελάχιστα έχουν περιορίσει το ύψος των χρεώσεων τόσο στις διατραπεζικές συναλλαγές, όσο και στη χρήση πλαστικού χρήματος.

Η ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει ότι η επιπρόσθετη επιβάρυνση μιας επιχείρησης από τη χρήση πλαστικού χρήματος ισοδυναμεί με αύξηση του ΦΠΑ μεσοσταθμικά κατά 2 μονάδες, ενώ δεν επιβαρύνει μόνο τον κύκλο εργασιών, αλλά και τα καθαρά κέρδη.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι η ΓΣΕΒΕΕ είχε εγείρει το θέμα των υψηλών χρεώσεων του πλαστικού χρήματος από την πλευρά των τραπεζών, τόσο στις 6 Νοεμβρίου 2015 σε συνάντηση με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, όσο και στη συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με τον Πρωθυπουργό στις 7 Ιανουαρίου 2016. Τότε, οι απαντήσεις που έλαβε η ΓΣΕΒΕΕ ήταν ότι επρόκειτο να δρομολογηθούν άμεσα λύσεις χωρίς όμως μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο να έχει γίνει ορατό.

Ειδικότερα στην επιστολής της η ΓΣΕΒΕΕ προς τον Πρωθυπουργό , τους αρμόδιους Υπουργούς και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας επισημαίνει:

  • Τα ποσοστά προμήθειας για τις συναλλαγές μέσω POS και καρτών παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά, υψηλότερα από τις άλλες χώρες της ΕΕ (άνω του 2,0% επί του τζίρου).
  • Η εξίσωση του ποσοστιαίου συντελεστή προμήθειας για τη χρήση πιστωτικής, προπληρωμένης και χρεωστικής κάρτας  οδηγεί σε μη αποτελεσματικές οικονομικές επιλογές για τους καταναλωτές και σε υψηλά κόστη για τις επιχειρήσεις.
  • Πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε προμήθεια τερματικών μηχανημάτων POS λόγω της καταχώρισης τους στον Τειρεσία. Η επαναφορά των επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα χωρίς να υπάρχει η άμεση συνέπεια της κατάσχεσης ή της ταμπέλας του «κακοπληρωτή» είναι προς όφελος των ίδιων των επιχειρήσεων αλλά και της οικονομίας. Θα πρέπει να υιοθετηθεί η πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ για εφαρμογή ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού (από δημόσιο και τράπεζες) συνδεδεμένου με τα τερματικά μηχανήματα και τις φορολογικές αρχές.
  • Από την πλευρά των καταναλωτών, θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά το κόστος συνδρομής και το επιτόκιο δανεισμού για τη χρήση πιστωτικών καρτών, ενώ θα πρέπει να εξαλειφθεί κάθε κόστος για χρήση χρεωστικών καρτών. Για τις συναλλαγές στα καταστήματα, θα πρέπει να εξαλειφθούν οι χρεώσεις μεταφοράς πιστώσεων.
  • Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές για πληρωμές αγαθών δημόσιου ενδιαφέροντος (ΔΕΚΟ, λογαριασμοί, κλπ) αλλά και οι συναλλαγές με τρίτους δε θα πρέπει να επιβαρύνονται με επιπρόσθετες χρεώσεις. Είναι προς το όφελος όλων των θεσμικών παραγόντων (φορολογικές αρχές, τραπεζικό σύστημα, επιχειρήσεις, νοικοκυριά) η διατήρηση των χρημάτων εντός των τραπεζικού συστήματος.

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Με την επιστολή αυτή, η ΓΣΕΒΕΕ επαναφέρει το ζήτημα της ρύθμισης των προμηθειών των τραπεζικών προϊόντων και συναλλαγών, καθώς και του εξορθολογισμού του κανονιστικού πλαισίου χρήσης του πλαστικού χρήματος.

Στη συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με τον Πρωθυπουργό που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2016, όπως και στη συνάντηση που είχε το Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ με το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας στις 6 Νοεμβρίου 2015, η Συνομοσπονδία έθεσε μετ’ επιτάσεως το ζήτημα των υπέρογκων τραπεζικών χρεώσεων και της ανάγκης παρέμβασης εκ μέρους των αρμόδιων αρχών για την αποκατάσταση των στρεβλώσεων στις συναλλακτικές σχέσεις επιχειρήσεων- τραπεζών- νοικοκυριών. Οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν ότι επρόκειτο να δρομολογηθούν άμεσα λύσεις.

Η βίαιη προσαρμογή στα συναλλακτικά ήθη που επέφερε η επιβολή κεφαλαιακών περιορισμών, και η εκτεταμένη χρήση σύγχρονων μέσων συναλλαγών έχει δημιουργήσει επιχειρήσεις και καταναλωτές 2 ταχυτήτων. Παράλληλα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ελάχιστα έχουν περιορίσει το ύψος των χρεώσεων τόσο στις διατραπεζικές συναλλαγές, όσο και στη χρήση πλαστικού χρήματος.

Η ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει ότι η επιπρόσθετη επιβάρυνση μιας επιχείρησης από τη χρήση πλαστικού χρήματος ισοδυναμεί με αύξηση του ΦΠΑ μεσοσταθμικά κατά 2 μονάδες, ενώ δεν επιβαρύνει μόνο τον κύκλο εργασιών, αλλά και τα καθαρά κέρδη. Όμως εκτός από αυτήν την πραγματικότητα, έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων επιχειρήσεων των οποίων οι αιτήσεις για προμήθεια τερματικού μηχανήματος βρίσκονται στα συρτάρια των τραπεζών για περισσότερο από 2 μήνες, γεγονός που νοθεύει τον ανταγωνισμό και ευνοεί τα μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και καθώς δημιουργούνται συνθήκες de facto αποκλεισμού επιχειρήσεων από την αγορά, η ΓΣΕΒΕΕ είναι υποχρεωμένη να επαναφέρει την ανάγκη διευθέτησης των σημαντικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στις τραπεζικές συναλλαγές και επιβαρύνουν κατά τεκμήριο τις μικρές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα,

 - Τα ποσοστά προμήθειας για τις συναλλαγές μέσω POS και καρτών παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά, υψηλότερα από τις άλλες χώρες της ΕΕ (άνω του 2,0% επί του τζίρου). Η ΤτΕ θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να διαμορφώσει ένα κώδικα συναλλαγών για τα μέλη της που θα περιλαμβάνει τις προμήθειες για τη χρήση πλαστικού χρήματος, τις συνδρομές των καρτών, τις χρεώσεις ηλεκτρονικών συναλλαγών, τις συναλλαγές στα καταστήματα. Αν συνυπολογίσει κανείς το κόστος αγοράς και συντήρησης των μηχανών POS, σε συνδυασμό με το αυξημένο αντίστροφα προοδευτικό κόστος χρήσης μηχανημάτων για επιχειρήσεις με μικρότερους κύκλους εργασιών, αντιλαμβανόμαστε ότι μια μικρή επιχείρηση έρχεται αντιμέτωπη με ένα δυσανάλογο του μεγέθους της οικονομικό και διοικητικό βάρος. Αυτή η συνθήκη διαμορφώνει όρους για μεγαλύτερη συγκέντρωση και ολιγοπώληση της αγοράς. Καθώς η χώρα μας είναι ουραγός στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, θα πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα σε όλους. Θα βελτιωθεί έτσι η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος, θα καταγραφούν συναλλαγές και έσοδα, θα βελτιωθούν τα φορολογικά έσοδα.

- Η εξίσωση του ποσοστιαίου συντελεστή προμήθειας για τη χρήση πιστωτικής, προπληρωμένης και χρεωστικής κάρτας  οδηγεί σε μη αποτελεσματικές οικονομικές επιλογές για τους καταναλωτές και σε υψηλά κόστη για τις επιχειρήσεις.

- Πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε προμήθεια τερματικών μηχανημάτων POS λόγω της καταχώρισης τους στον Τειρεσία. Η επαναφορά των επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα χωρίς να υπάρχει η άμεση συνέπεια της κατάσχεσης ή της ταμπέλας του «κακοπληρωτή» είναι προς όφελος των ίδιων των επιχειρήσεων αλλά και της οικονομίας. Θα πρέπει να υιοθετηθεί η πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ για εφαρμογή ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού (από δημόσιο και τράπεζες) συνδεδεμένου με τα τερματικά μηχανήματα και τις φορολογικές αρχές.

- Από την πλευρά των καταναλωτών, θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά το κόστος συνδρομής και το επιτόκιο δανεισμού για τη χρήση πιστωτικών καρτών, ενώ θα πρέπει να εξαλειφθεί κάθε κόστος για χρήση χρεωστικών καρτών. Για τις συναλλαγές στα καταστήματα, θα πρέπει να εξαλειφθούν οι χρεώσεις μεταφοράς πιστώσεων.

- Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές για πληρωμές αγαθών δημόσιου ενδιαφέροντος (ΔΕΚΟ, λογαριασμοί, κλπ) αλλά και οι συναλλαγές με τρίτους δε θα πρέπει να επιβαρύνονται με επιπρόσθετες χρεώσεις. Είναι προς το όφελος όλων των θεσμικών παραγόντων (φορολογικές αρχές, τραπεζικό σύστημα, επιχειρήσεις, νοικοκυριά) η διατήρηση των χρημάτων εντός των τραπεζικού συστήματος.