Συνάντηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το κόστος ενέργειας & ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων

Στην τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού, κ. Π. Σκουρλέτη, του Προέδρου της ΔΕΗ κ. Εμ. Παναγιωτάκη και του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθά συζητήθηκαν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις,- και τα οποία αντανακλώνται ασφαλώς στη λειτουργία της ΔΕΗ-, σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των εταιρικών πελατών και των επαγγελματικών τιμολογίων (επαγγελματιών, εμπόρων και βιοτεχνών) χαμηλής και μέσης τάσης.

Η διοίκηση της ΔΕΗ ενημέρωσε ότι τίθεται ήδη εν ισχύ η παροχή έκπτωσης 10%  για τους συνεπείς  εταιρικούς πελάτες και όσους τηρούν το χρονοδιάγραμμα της ρύθμισης οφειλών, ενώ δεσμεύτηκε να προωθήσει το αίτημα της ΓΣΕΒΕΕ για τη δυνατότητα καταβολής περισσότερων δόσεων και μικρότερης προκαταβολής στους καταναλωτές – επαγγελματίες -  που αδυνατούν να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους και η επιχείρησή τους κινδυνεύει με πλήρη κατάρρευση λόγω της απαξίωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού, των αποθεμάτων και των προϊόντων.   

Όλες οι πλευρές επισήμαναν το σημαντικό παραγωγικό ρόλο που διαδραματίζει η ΔΕΗ, ως κύριος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ζήτησε από τη διοίκηση να προχωρήσει σε ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επιχειρήσεων που υποφέρουν από έλλειψη ρευστότητας. Η συνεργασία των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας είναι απαραίτητος όρος για την υπέρβαση της κρίσης.

Η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ καλεί τα μέλη της να αξιοποιούν και να διεκδικούν τις δυνατότητες που παρέχονται και να ενημερώνουν το τριτοβάθμιο όργανο για πιθανές αστοχίες ή παραλείψεις, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα πιθανά προβλήματα που προκύπτουν με χρεώσεις, ρυθμίσεις, αποκοπές.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής, το Υπουργείο δεσμεύτηκε για την προώθηση των προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ που αφορούν στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι και στην επιχείρηση, δράσεις οι οποίες αναμένεται να έχουν σημαντικό πολλαπλασιαστικό όφελος στην οικονομία και ευεργετικές επιδράσεις στην απασχόληση και τις τοπικές οικονομίες.