Συνέντευξη Τύπου στις 21-1-2016 & ώρα 14.30

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 στις 14:30 μ.μ.,

το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ θα παρουσιάσει

στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ (Αριστοτέλους 46, Αθήνα),

την Έρευνα Εισοδήματος 2015.