Η ομιλία του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ στην επίσημη παρουσίαση του ΟΠΕΜΕΔ

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γεώργιος Καββαθάς, στη σημερινή επίσημη παρουσίαση του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.) στο Ξενοδοχείο Electra Palace, ανέφερα τα ακόλουθα:
 
Δράττομαι της ευκαιρίας από αυτά που ακούστηκαν, να τονίσω ιδιαίτερα, ότι μετά από 8 χρόνια ύφεσης,  πηγαίνοντας στα 9, και 6 χρόνια μνημονίου, η πολιτεία - όπως αυτή εκφράζεται κάθε φορά- δεν έχει κατορθώσει – τα πολιτικά κόμματα, οι κοινωνικοί εταίροι, οι παραγωγικοί φορείς – να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να φτιάξουμε επιτέλους ένα Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη της χώρας. Αυτό είναι το βασικό μέλημα, η βασική προτεραιότητα, αυτής της χώρας και των πολιτών, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση η χώρα να πάει μπροστά με αποσπασματικές λύσεις που βαθαίνουν την ύφεση και κλείνουν καθημερινά επιχειρήσεις.
 
Η ΓΣΕΒΕΕ ως κοινωνικός εταίρος και θεσμικός εκπρόσωπος των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων της χώρας έχει – όπως και οι άλλοι κοινωνικοί εταίροι- από καιρό επισημάνει το σοβαρό πρόβλημα για την επίλυση των διαφορών και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες, λόγω της πολυπλοκότητας και της βραδείας δικαιοσύνης όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές.
 
Το διοικητικό και γραφειοκρατικό βάρος που παράγεται από τις στρεβλώσεις στην απονομή δικαιοσύνης επιφέρει δυσανάλογο άμεσο  και έμμεσο κόστος, ιδιαίτερα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες ουσιαστικά αποτρέπονται από το να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Η έλλειψη λοιπόν θεσμικού πλαισίου στη χώρα μας για μια συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, αποτελεί ένα σημαντικό αρνητικό παράγοντα για την επαγγελματική λειτουργία της δικαιοσύνης και ευρύτερα της οικονομίας.
 
Άλλωστε, όλες οι προτάσεις των διεθνών οργανισμών για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να έχει κάνει η χώρα στο επίκεντρο έχουν τη λειτουργία απονομής δικαιοσύνης. Η λειτουργία ενός φορέα για την οργανωμένη προώθηση της διαμεσολάβησης, καθώς και των υπόλοιπων εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών στη χώρα μας καθίστανται αναγκαία όσο ποτέ. Ο φορέας αυτός αποτελεί την εγγύηση δίκαιης και ταχείας απονομής δικαιοσύνης και θα απελευθερώσει παραγωγικούς πόρους που θα μπορούν να διοχετευθούν σε άλλους τομείς. Ο φορέας αυτός φιλοδοξεί να ενισχύσει την ποιότητα της δικαιοσύνης και όχι να εκποιήσει το μέγιστο αυτό κοινωνικό αγαθό.
 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΣΕΒΕΕ μαζί με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους, τους επιστημονικούς συλλόγους, τους παραγωγικούς φορείς, συμμετέχει υπεύθυνα και με όλες τις δυνάμεις της σε αυτή τη πρωτοβουλία για την ίδρυση του ΟΠΕΜΕΔ, προκειμένου να θεσμοθετηθούν σύγχρονες εξωδικαστικές μέθοδοι διευθέτησης των διαφορών μας για το καλό της κοινωνίας και της οικονομίας.
 
Εμείς ως ΓΣΕΒΕΕ θα το στηρίξουμε, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένα κομμάτι από όλα αυτά που χρειάζονται για να πάει μπροστά η εθνική οικονομία.