Σύνοψη δεύτερης ημέρας του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου που διοργάνωσε η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Ολοκληρώθηκε η διήμερη συνάντηση των Αθηνών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διοργάνωσε η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Στη σημερινή απογευματινή συνεδρίαση μίλησαν στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπουργοί της Κυβέρνησης, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στελέχη των Ευρωπαϊκών οργανώσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των ερευνητικών ινστιτούτων για τις ΜμΕ, της ηγεσίας της UEAPME (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων) καθώς επίσης των Ευρωπαϊκών και Ελληνικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων.

Πρώτος ομιλητής της αποψινής συνεδρίασης με συντονιστή τον Γενικό Γραμματέα της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Κουράση, ήταν ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκης:

«Για τη συμφωνία: Η κυβέρνηση έχει υπογράψει μια συμφωνία με πολύ συγκεκριμένο οδικό χάρτη και με πολύ συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους. Ο πρώτος αφορά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης συζητήσεων με τους εταίρους και την επιτυχή ολοκλήρωση των 48 προαπαιτουμένων. Ο δεύτερος αφορά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών η οποία ολοκληρώνεται, ο τρίτος την αξιολόγηση στο αμέσως επόμενο διάστημα και ο τέταρτος την επαναδιαπραγμάτευση της βιωσιμότητας του μακροχρόνιου χρέος από το 2022 έως το 2048.

Για την ανάπτυξη: Ένα από τα βασικά αιτήματα της συμφωνίας αφορά την επιστροφή της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης. Να υπάρξει δηλαδή ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα που θα κάνει την πραγματική ελληνική οικονομία διεθνώς ανταγωνιστική και βιώσιμη. Το νέο αυτό σχέδιο, το οποίο προβλέπεται να είναι έτοιμο το Μάρτιο του 2016, λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και προωθεί ένα μοντέλο ανάπτυξης βασισμένο στην εξωστρέφεια, στους κλάδους με υψηλή προστιθέμενη αξία και στο μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Η ελληνική οικονομία πρέπει να γίνει πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφής και να επικεντρωθεί σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Εργαλεία: Η κυβέρνηση αναζητά όλα εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε σταθερή και χαμηλού κόστους χρηματοδότηση. Τρεις είναι οι κατηγορίες των εργαλείων αυτών: η πρώτη κατηγορία αφορά υφιστάμενα εργαλεία τα οποία όμως δεν έχουν αξιοποιθεί, η δεύτερη τα νέα προγράμματα όπως το πακέτο Γιούνκερ, η αξιοποίηση του οποίου προϋποθέτει τη δημιουργία ενός ενδιάμεσου φορέα ανάμεσα στην πληθώρα των επιχειρήσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η τρίτη αφορά παραδοσιακά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ της επόμενης προγραμματικής περιόδου, το οποίο προβλέπει μεγάλο μερίδιο πόρων, περίπου το 1/3, για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τις νέες τεχνολογίες, τους νέους επιχειρηματίες κλπ ενώ έχει και εργαλεία για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και για όσες ξεκινούν τώρα.

Δημόσιες συμβάσεις: Οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένα πεδίο στο οποίο οι ΜμΕ είχαν πολύ μικρή πρόσβαση. Γι αυτό και η αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Σήμερα προχωράμε σε ένα ενοποιημένο σύστημα, μια ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι διαγωνισμοί συνεχίζονται αλλά το νέο σύστημα θα είναι απόλυτα διαυγές, διάφανο, θα δημιουργεί προϋποθέσεις απεγκλωβισμού από τα προβλήματα του παρελθόντος, τη διαφθορά, τις απευθείας αναθέσεις κλπ., ενώ θα διασφαλίζονται οι όροι υγιούς ανταγωνισμού με την εξασφάλιση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σημαντικότερο όμως όλων είναι η απλοποίηση της διαδικασίας που σημαίνει γρήγορη εξυπηρέτηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μείωση του διοικητικού κόστους.»

H οιονοποιός κα Αν. Φράγκου τόνισε ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια υπήρξε πραγματική επανάσταση στο χώρο του κρασιού στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη των οινοποιείων βασίστηκε στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων δράσεων. Αναπτύχθηκαν πολλά μικρά οινοποιεία και δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα και καινούρια.

Μια πρωτοποριακή συνέργεια, συμπλήρωσε η κα Φράγκου, δημιουργήθηκε τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα. Είναι τα Wines of Athens, που έχω την τύχη να είμαι κι εγώ μέρος του. Γεννήθηκε από την ανάγκη κάποιων οινοποιών να συστήσουν στον κόσμο την ποικιλία της Αττικής , το Σαββατιανό. Μια ποικιλία που χαρακτηρίζει την Αττική και πιστεύεται ότι προέρχεται από κλώνους που ήταν φυτεμένοι στην Αρχαία Αθήνα. Με τη βοήθεια του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων καταφέραμε να δημιουργήσουμε αυτό το cluster και ήδη στα πρώτα μας βήματα να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Συνδυάζοντας τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό που μνημεία του υπάρχουν παντού στην Αττική με τον οινοτουρισμό και τις περιηγήσεις στον Αττικό αμπελώνα , έναν από τους μεγαλύτερους της Ελλάδας, στοχεύουμε στην ανάδειξη τους. Τέτοιες συνέργειες θα βοηθήσουν τον κλάδο του κρασιού στην Ελλάδα και θα δημιουργήσουν το πλαίσιο της ανάπτυξης του κλάδου μας. Το κράτος μπορεί να στηρίζει οικονομικά συνεργατικούς σχηματισμούς ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία , η δημιουργία δικτύων και η μάθηση.

Η κα Φράγκου υπογράμμισε ότι στην Ελλάδα έχουμε και έναν ανασταλτικό παράγοντα στη προσπάθεια βελτίωσης της επιχειρηματικότητας . Αυτός ο παράγοντας είναι το ίδιο το κράτος, με το ασταθές φορολογικό περιβάλλον που αλλάζει πολύ συχνά , την ατελείωτη γραφειοκρατία και τις αναποτελεσματικές δράσεις του. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ στον τελευταίο νόμο που καθιέρωσε για πρώτη φορά τον Ειδικό φόρο κατανάλωσης στα Ελληνικά κρασιά. Αυτό είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Καμία χώρα οινοπαραγωγός στην Ευρώπη δεν έχει αυτόν τον φόρο. Καλείτε λοιπόν τώρα ένας κλάδος ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε κάνει άλματα ανάπτυξης να σηκώσει ένα φορολογικό βάρος που μάλλον δε το αντέχει. Είναι ένας φόρος που θα πλήξει όλο τον κλάδο, την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας αλλά και την κατανάλωση Είναι ένας κλάδος που έχει περίπου 800 οινοποιεία απασχολεί 20000 εργαζομένους και συνεργάζεται με 200000 παραγωγούς σε όλη τη χώρα Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση θα καταλάβει ότι έχει πολλά περισσότερα να χάσει η οικονομία μας από αυτό το φόρο παρά να κερδίσει.

Ο κ. Στάικος, Πρόεδρος του EnterpriseGreece, είπε ότι ο οργανισμός αναπτύσσει ποικίλες δράσεις εξωστρέφειας για τη προωθηση των εγαξωξων και ειδικότερα:

  • Προωθεί τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω δράσεων διεθνούς marketing και εκδηλώσεων.
  • Παρέχει υποστήριξη στους Έλληνες Μικρομεσαίους παραγωγούς και παρόχους υπηρεσιών με έγκυρη πληροφόρηση, καθοδήγηση και διάθεση πόρων, ώστε να επιτύχουν καλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.
  • Λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα σε εξαγωγείς και επιχειρηματίες με στόχο την ανεύρεση κατάλληλων συνεργατών από όλον τον κόσμο.
  • Μεριμνά για την παρουσία ελληνικών εταιριών σε συνέδρια, διεθνή φόρα και διεθνείς θεματικές εκθέσεις.
  • Υποδέχεται επισκέπτες και αντιπροσωπείες από το εξωτερικό.
  • Ενημερώνει ξένους αγοραστές σχετικά με την εξαγωγική δυναμική της Ελλάδας και την ελληνική αγορά.
  • Συνεργάζεται με τους κατάλληλους οργανισμούς, εγχώριους και διεθνείς, με στόχο την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών.

Επίσης, με συντονιστή τον εκπρόσωπο της ΓΣΕΒΕΕ στην ΕΟΚΕ, κ. Π. Γκόφα συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη διεθνοποίηση, την περιφερειακή συνεργασία καθώς και τις συνέργιες με τις ΜμΕ στην περιφέρεια της Ευρώπης. Ομιλίες και παρουσιάσεις έκαναν ο Υπεύθυνος Πολιτικής Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Wojciech Sopinski, η Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, κα Εύη Σαχίνη, ο Υπεύθυνος Προώθησης και Διεθνούς Αγοράς CAN, κ. Antonio Franceschini, η Αντιπρόεδρος της Ομαδας Ι ΕΟΚΕ, κα Violeta Jelic, ο Πρόεδρος της CNIPMMR (Ρουμανία), κ. Ovidiu Nicolescu, ο Πρόεδρος ESBA, κ. David Caro και ο Πρόεδρος ZRP (Πολωνία), κ. Jerzy Bartnik.

Τέλος, στη θεματική ενότητα «Ο ρόλος των ινστιτούτων των ΜμΕ για την προώθηση των θέσεων των ΜμΕ στην Ευρώπη» μίλησαν ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Δ. Γράβαρης, ο Υπεύθυνος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής CAN, κ. Claudio Cappellini και ο Δόκτωρ Andreas Henke lτου Ινστιτούτου της Αυστρίας WKOμε συντονιστή τον Αντιπρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Π. Θεοδωρόπουλο.

Δείτε επίσης...