Συνάντηση της ΓΣΕΒΕΕ με τον Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Παναγιώτη Ρήγα

Σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας  της ΓΣΕΒΕΕ, με επικεφαλή τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Καββαθά, με τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Παναγιώτη Ρήγα και μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και του τμήματος μικρομεσαίων του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την ελληνική κοινωνία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Αναλύθηκαν οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τις εργασιακές σχέσεις, την αδήλωτη εργασία, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ενώ αναζητήθηκαν τρόποι εποικοδομητικής εμπλοκής του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ) στην εκπόνηση του σχεδίου για την  παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.