Συνάντηση της ΓΣΕΒΕΕ με την Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κα. Θεοδώρα Τζάκρη

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ της ΓΣΕΒΕΕ και της Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κα Θ. Τζάκρη. Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και σε πνεύμα πρακτικής συνεργασίας. 
 
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς, τόνισε την δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας,  και την περαιτέρω επιδεινωσή της από την επιβολή των capital controls αλλά και από τις επερχόμενες αυξήσεις στην φορολογία. 
 
Στην συνέχεια ο κ. Καββαθάς αναφέρθηκε στα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις και στην ανάγκη που έχει δημιουργηθεί για ανάπτυξη εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων όπως π.χ. δημιουργία εργαλείου μικροχρηματοδότησης (microfinance). Αυτό, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, προϋποθέτει και την δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας για τις  ΜμΕ. 
 
Στην Υφυπουργό έγινε εκτενής παρουσίαση των δομών που έχει αναπτύξει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την υποστήριξη της  καινοτομίας και την ανάπτυξη των συνεργατικών σχηματισμών σε επίπεδο ΜμΕ. Η κα Τζάκρη έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις προτάσεις αυτές και ανέφερε ότι το Υπουργείο  θα προωθήσει δράσεις για τα ζητήματα αυτά. 
 
Διεξοδική ήταν και η συζήτηση για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, όπου συμφωνήθηκε στενή συνεργασία του Υπουργείου με την ΓΣΕΒΕΕ, προκειμένου να αρθούν οι περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες.