Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΘ, κ. Κυριάκο Ποζρικίδη

Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κ. Κυριάκο Ποζρικίδη, συναντήθηκαν ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) κ. Γιάννης Παπαργύρης.

Στη συνάντηση που διεξήχθη σε εγκάρδιο και φιλικό κλίμα, ο κ. Ποζρικίδης ενημέρωσε τους κυρίους  Καββαθά και Παπαργύρη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΕΘ, αλλά και για τις τεράστιες προοπτικές που έχει.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει στην 80ή διοργάνωση της ΔΕΘ  με δικό του περίπτερο (Περίπτερο:15,  Stand:16), όπου οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για τις δράσεις του Ινστιτούτου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το έργο «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας στις Μικρές Επιχειρήσεις» έχει ως βασικό αντικείμενο την πα­ροχή δωρεάν υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας έως το τέλος του 2015.

Από το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και τις δράσεις της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιό του, μπορούν να ωφεληθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της μεταποίησης, της βιοτεχνίας, του εμπορίου και των υπηρε­σιών, οι οποίες χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη ώστε να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τη θέση τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και ιδίως μέσα στις συν­θήκες της κοινωνικοοικονομικής κρίσης.