Μνημόνιο Συνεργασίας ΓΣΕΒΕΕ και Ιταλικής CNA

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν στην Νάπολη η ΓΣΕΒΕΕ και η CNA, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα την καλή και αποδοτική συνεργασία των τελευταίων ετών μεταξύ της Ελληνικής Συνομοσπονδίας και της αντίστοιχης Ιταλικής αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των ΜμΕ, σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Η δημιουργία τομέα που ασχολείται με τα ζητήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, οι Εμπορικές Συμφωνίες TTIP/CETA, οι δραστηριότητες παρακολούθησης της 2ης Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις, είναι ορισμένα μόνο από τα αποτελέσματα της στενής συνεργασίας της Ελληνικής και Ιταλικής Συνομοσπονδίας τα προηγούμενα έτη.

Η ΓΣΕΒΕΕ και η CNA  έχοντας επικεντρωθεί πλέον στην δημιουργία  μοντέλων και ευκαιριών για την στήριξη και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποφάσισαν να ενδυναμώσουν τις από κοινού δραστηριότητές τους προς αυτή την κατεύθυνση υπογράφοντας, ένα Μνημόνιο Συνεργασίας που ως βασικούς στόχους έχει:

  1. Την ενίσχυση των μικρομεσαίων μελών  στις κύριες Ευρωπαϊκές Αρχές και τα Συμβουλευτικά Όργανα ιδίως σε ό, τι αφορά την επιχειρησιακή εφαρμογή της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις, τις πολιτικές εμπορίου & διεθνοποίησης και τα προγράμματα·
  2. Τη προώθηση του θεματολογίου πολιτικής ΜμΕ αναφορικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό, και Ευρωπαϊκό επίπεδο·
  3. Τη συμμετοχή και των δύο οργανώσεων στη διευκόλυνση της επιχειρησιακής εφαρμογής ενός κοινού «Χάρτη Πορείας» για τη Μακρο-Περιφέρεια του Ιονίου και της Αδριατικής με την ενεργό συμμετοχή άλλων οργανώσεων ΜΜΕ από την Ευρω-Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια και την παρακολούθηση διμερών και πολυμερών συστημάτων χρηματοδότησης που απευθύνονται σε ΜμΕ·
  4. Τη προώθηση εκδηλώσεων, ενημερωτικών εκστρατειών, Συνεδρίων, μελετών και κλαδικών ερευνών εν όψει της ανάπτυξης της TTIP και της CETA, προσδιορίζοντας και ανταλλάσσοντας πρακτικές στις υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων σε Περιφέρειες διασυνοριακά·
  5. Τη συνεργασία στη διοίκηση και την επαναλειτουργία της Ακαδημίας ΜΜΕ Αβινιόν με την UEAPME και άλλους ενδιαφερόμενους επιστημονικούς και τεχνικούς φορείς, και παράλληλα την αναζήτηση κατάλληλης χρηματοδότησης από τις Αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνείς χορηγούς. Αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της φήμης των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ΜΜΕ και της βιωσιμότητας των προτάσεων πολιτικής σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το «Μνημόνιο Συνεργασίας» ισχύει έως τον Δεκέμβριο του 2017 οπότε και θα αξιολογηθούν από κοινού τα αποτελέσματά του και η περίοδος επέκτασής του.