Άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ζητούν οι φορείς ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΚΕΕΕ

Άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ζητούν οι Κοινωνικοί Εταίροι και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων με κοινή επιστολή προκειμένου να εκθέσουν τις θέσεις και προτάσεις τους.

Σχετικά αρχεία: