Συνάντηση Προεδρείου ΓΣΕΒΕΕ με τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Γ. Κατρούγκαλο.

Εννιά προτάσεις για την καταπολέμηση της πολυνομίας, της γραφειοκρατίας στη δημόσια διοίκηση και την αδειοδότηση των επιχειρήσεων κατέθεσε το Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ στη συνάντηση που είχε με τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Γ. Κατρούγκαλο.

Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και σε πνεύμα πρακτικής συνεργασίας. Παρουσιάζοντας τις προτάσεις ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς, τόνισε ότι παρά τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τον εξορθολογισμό της Δημόσιας Διοίκησης, την μείωση της περιττής γραφειοκρατίας και την απλοποίηση διαδικασιών δανειοδότησης υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν προκειμένου να επιτύχουμε την ουσιαστική μείωση του γραφειοκρατικού και διοικητικού κόστους συμμόρφωσης των Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι το κόστος της γραφειοκρατίας στην χώρα μας υπολογίζεται στο 6,8 % του ΑΕΠ όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 3,5 % και με πολλαπλάσιο κόστος συμμόρφωσης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ είναι οι εξής:

  • Να εξεταστεί σοβαρά η χρήση ενός μοναδικού αριθμού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των επιχειρήσεων και των πολιτών για όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Ως τέτοιος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είτε ο ΑΜΚΑ, είτε ο ΑΦΜ, είτε κάποιος άλλος.
  • Το κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία να συνοδεύεται από ανάλυση των συνεπειών ρυθμίσεων που αφορούν στις μικρές και πολύ  μικρές επιχειρήσεις.
  • Βελτίωση στην απονομή της δικαιοσύνης, με στόχο τόσο την ταχύτητα όσο και την εμπέδωση κλίματος ασφάλειας των επενδυτών
  • Ιδιαίτερη μέριμνα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, όπου πέρα από την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας χρειάζονται την ολόπλευρη στήριξη του κράτους.
  • Εφαρμογή της αρχής «πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω». Με προφανή έμφαση στον έλεγχο και παράλληλα στην γρήγορη και απλοποιημένη διαδικασία χορήγησης αδειών. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη σαφούς και σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να μην επιτρέπονται πολλαπλές ερμηνείες των σχετικών διατάξεων.
  • Δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, τα οποία θα λειτουργούν:

(α) ως “onestopshop”, δηλαδή σημεία μοναδικής επαφής για κάθε συναλλαγή του επιχειρηματία με το Δημόσιο (ίδρυση, αδειοδότηση, λύση της επιχείρησης καθώς και όλες τις επιμέρους διαδικασίες) με αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων.

β) ως σημεία πληροφόρησης και ενημέρωσης. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων θα πρέπει να παρέχουν πληροφόρηση για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τον Επενδυτικό Νόμο, τις εξαγωγές, την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, τη φορολογία κλπ. Σε δεύτερο στάδιο θα μπορούσαν να παρέχουν και υπηρεσίες συμβουλευτικής και mentoring στους επιχειρηματίες.

  • Απλοποιημένες διαδικασίες αδειοδότησης για τις ΜΜΕ μέσω Πιστοποιημένων Μηχανικών (ΤΕΕ), κατά τα πρότυπα έκδοσης οικοδομικών αδειών (χωρίς τη μεσολάβηση δημόσιας υπηρεσίας) αρχικά για τις εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.
  • Ολοκλήρωση χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ώστε να αρθούν τα εμπόδια από την ασάφεια του καθεστώτος χρήσεων γης σε πολλές περιοχές της χώρας.
  • Αναθεώρηση της εμπορικής πολεοδομίας με στόχο τον περιορισμό της άναρχης επέκτασης των πολυκαταστημάτων και των εμπορικών κέντρων τύπου Mall. Παράλληλα, θα πρέπει να παρθούν μέτρα για την αναβάθμιση των τοπικών αγορών ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν ισότιμα με τα πολυκαταστήματα και να καταστούν ελκυστικοί πόλοι τουριστικού ενδιαφέροντος (ανοικτές τοπικές αγορές).