Το εργόσημο στο επίκεντρο της συνάντησης ΓΣΕΒΕΕ και Ειδικού Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.

Η εφαρμογή του εργόσημου στο προσεχές διάστημα για προσλήψεις, απολύσεις και την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας όπως επίσης και ως τρόπου ασφάλισης προτάθηκε από τη ΓΣΕΒΕΕ σε συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς, και ο Αντιπρόεδρος της UEAPME  (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών,Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων), κ. Δ. Ασημακόπουλος, με τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε., κ. Α. Καψάλη.

Συμφωνήθηκε, επίσης, η συγκρότηση τριμερούς επιτροπής με εκπροσώπους εργοδοτικών οργανώσεων, εργαζομένων και Σ.ΕΠ.Ε. για την καταπολέμηση της ανασφάλιστης εργασίας. Στη συνάντηση με τον κ. Καψάλη, από τη πλευρά της ΓΣΕΒΕΕ τέθηκαν ακόμη θέματα που αφορούν στην αδήλωτη εργασία και στη μείωση των εξοντωτικών προστίμων στις επιχειρήσεις.

Ακόμη, έγινε γνωστό ότι θα εφαρμοσθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πιλοτικό πρόγραμμα που θα στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών για την αναγγελία προσλήψεων, απολύσεων και αλλαγών ωραρίου εργασίας.