Συνάντηση της ΓΣΕΒΕΕ με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Γιώργο Σταθάκη.

Σε κλίμα κατανόησης έγινε η πρώτη συνάντηση του Προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Γιώργο Σταθάκη .
 
Όπως τόνισε  ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς, τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
‘η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, το ΕΣΠΑ και πως αυτό μπορεί να λειτουργήσει για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, τα κόκκινα δάνεια, οι αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων και ο χωροταξικός σχεδιασμός των πόλεων σε σχέση με τις επιχειρήσεις, όπως επίσης θέματα που άπτονται  του ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές, των εκπτώσεων και γενικότερα της λειτουργίας της αγοράς. Ο Υπουργός άκουσε με ευήκοο αυτί  τις τοποθετήσεις του Προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ και τη δική μου,  και θεωρώ ότι στο αμέσως επόμενο  διάστημα θα έχουμε τα πρώτα δείγματα γραφής από την πλευρά του Υπουργείου”. 
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Καββαθάς αναφερόμενος στο θέμα των χρηματοδοτήσεων των ΜμΕ , τόνισε ότι οι μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξαιρετικά μειωμένης ρευστότητας το οποίο οφείλεται και στη κρίση , αλλά και σε δομικές και μακροπρόθεσμες δυσκολίες και υπογράμμισε ότι θα πρέπει  να στηριχθεί η πρωτοβουλία των φορέων των μικρών επιχειρήσεων για τη δημιουργία τράπεζας στήριξης μικρών επιχειρήσεων. 
Ο κ. Καββαθάς πρότεινε, μεταξύ των άλλων ,να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για τη παρακολούθηση της  χρηματοδότησης των ΜμΕ.
 
 Για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια η ΓΣΕΒΕΕ πρότεινε τα ακόλουθα:
• Επίλυση του προβλήματος των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων, με σαφές δεσμευτικό πλαίσιο για τα τραπεζικά ιδρύματα (τροποποίηση Ν. 4307/2014)
• Δημιουργία ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης των κόκκινων δανείων
• Καθορισμός ύψους δόσης με βάση πραγματικά στοιχεία τζίρου και εισοδήματος (30%)
• Διαμόρφωση προγραμμάτων για αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων.
• Προώθηση μιας σοβαρής συντεταγμένης επίλυσης της εξίσωσης χρεών προς δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  Πάγια θέση είναι ότι για την ορθή και αποτελεσματική νομοθέτηση απαιτείται η συστηματική αξιοποίηση και η διαφάνεια των στατιστικών δεδομένων.
 
Σε ό,τι αφορά στην αδειοδότηση η ΓΣΕΒΕΕ ζήτησε να ξεκινήσει άμεσα η ενιαία κωδικοποίηση των νομοθετημάτων, να υιοθετηθεί «η αρχή της προτεραιότητας της μικρής επιχείρησης», να μειωθεί η γραφειοκρατία και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, να εφαρμοστεί η αρχή «πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω».
 
Σε ό,τι αφορά την λειτουργία της αγοράς, η ΓΣΕΒΕΕ ζήτησε να καταργηθεί η κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων και στις τουριστικές περιοχές να αποφασίζεται από την περιφέρεια και τους τοπικούς φορείς της αγοράς, να επαναφερθούν οι δύο εκπτωτικές περίοδοι, να υιοθετηθεί ο κώδικας δεοντολογίας για την αγορά, έτσι όπως είχε συμφωνηθεί από τους φορείς και να αναθεωρηθεί η ρύθμιση για την απελευθέρωση των προσφορών.
 
Στον Υπουργό παραδόθηκε επίσης το κείμενο πολιτικής “ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”, το οποίο αποτελεί την κοινή συνδρομή των κοινωνικών εταίρων που εκπροσωπούν ΜμΕ , της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και της Ομάδας Δράσης για τη Ελλάδα (TFGR) για την αντιμετώπιση  των προβλημάτων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του κειμένου πολιτικής, οι φορείς των μικρών επιχειρήσεων ήδη εργάζονται από κοινού για την παρακολούθηση της εφαρμογής των προτάσεών τους.