Γενναίες μεν, αναποτελεσματικές δε οι ρυθμίσεις για τις οφειλές σε Ασφαλιστικά Ταμεία και Δημόσιο

«Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση οφειλών κρίνεται κατ’ αρχάς θετική μολονότι ενόψει της συγκυρίας της κρίσης και της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης είναι εκ των πραγμάτων καθυστερημένη. Ενδεχομένως, μάλιστα, αυτή η καθυστέρηση να λειτουργήσει εις βάρος της αποτελεσματικότητάς της» τόνισε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς σε εκδήλωση που διοργάνωσαν ΕΒΕΑ - ΓΣΕΒΕΕ - ΕΣΕΕ και με τη συμμετοχή της Γ.Γ. Δημοσίων, κ. Κ. Σαββαΐδου, του Διοικητή του ΙΚΑ, κ. Ρ. Σπυρόπουλου και της Διοικήτριας του ΟΑΕΕ, κ. Γ. Κωτίδου.

Ο κ. Καββαθάς ζήτησε να γίνει ξεκάθαρο από τη πλευρά της κυβέρνησης ότι το ΚΕΑΟ σταματάει κάθε αναγκαστικό μέτρο σε βάρος των οφειλετών.

Ο κ. Καββαθάς διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης των κυβερνητικών ρυθμίσεων. Σε ό,τι αφορά στις οφειλές στο δημόσιο ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ επισήμανε:

  1. Η ρύθμιση για τις 100 δόσεις δεν έπρεπε να περιοριστεί στις οφειλές ύψους μέχρι 15.000 Ευρώ. Εάν το όριο αυτό ήταν τα 30.000 Ευρώ θα έδινε τη δυνατότητα να ενταχθούν περισσότεροι οφειλέτες,
  2. Μολονότι το επιτόκιο επί των ρυθμισμένων δόσεων είναι σαφώς μειωμένο σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε προηγουμένως, εν τούτοις η συνολική επιβάρυνση δεν μειώνεται εφόσον δεν μειώνονται οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.
  3. Η ένταξη στη ρύθμιση θα πρέπει να προβλέπεται και για τις περιπτώσεις εκείνων των οφειλετών που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια και βρίσκονται σε διαδικασία δικαστικής ρύθμισης. Θα πρέπει και αυτοί οι οφειλέτες να χαίρουν των ευεργετικών διατάξεων.

Ο κ. Καββαθάς δήλωσε ότι υπάρχουν και θετικά σημεία στις ψηφισθείσες διατάξεις:

  • Η διάταξη για τη συνέχιση εξαίρεσης του τομέα εστίασης από το ΦΠΑ 23% είναι θετική
  • Η διάταξη για τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης κατά 30% είναι θετικό σημείο, αν και για ακόμη μια φορά επαληθεύεται η ρήση «ουδείς μονιμότερος φόρος του προσωρινού».

Σε σχέση με τις οφειλές προς τον ΟΑΕΕ ο κ. Καββαθάς επισήμανε ότι το Ταμείο ανήκει σε όλους τους ασφαλισμένους και δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ο κ. Καββαθάς υπογράμμισε ότι «η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι η ρύθμιση των 72 ή ακόμα και των 100 δόσεων είναι μεν γενναία αλλά δεν πρόκειται να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα εάν ληφθεί υπόψη η διαρκώς φθίνουσα πορεία των εσόδων του Οργανισμού. Αντίθετα, η μετατροπή των οφειλών σε χρόνο ασφάλισης και η ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης είναι η μόνη βιώσιμη λύση. Το πρόβλημα του ΟΑΕΕ δεν οφείλεται στο ύψος των παροχών αλλά στο ότι οι εισφορές δεν αντιστοιχούν στο εισόδημα των ασφαλισμένων. Αυτή, ακριβώς, η αναντιστοιχία έγινε ιδιαίτερα εμφανής στη συγκυρία της κρίσης αυξάνοντας ραγδαία όχι μόνο των αριθμό των οφειλετών αλλά και τις οφειλές. Όταν ο ασφαλισμένος δεν είναι σε θέση να καλύψει τις τρέχουσες εισφορές πώς είναι δυνατό να καλύψει εκτός από αυτές και τη δόση των ρυθμισμένων του οφειλών;»

«Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη, ευεργετική σε ορισμένα σημεία αλλά αναποτελεσματική προσπάθεια ρύθμισης οφειλών διευκολύνει παροδικά τους οφειλέτες, ωστόσο δεν επιλύει τη βασική αδύνατη εξίσωση συσσώρευσης οφειλών υπό καθεστώς αναιμικής ανάπτυξης. Οι πολίτες αναμένεται να συσσωρεύσουν νέα χρέη αν δεν μειωθεί το φορολογικό βάρος κάθε μορφής. Επιπλέον, σχετικά με τη ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών, η συγκεκριμένη τροπολογία φαίνεται να αγνοεί την τρέχουσα πραγματικότητα, καθώς ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών χωρίς αναδιάταξη των ασφαλιστικών κλάσεων και τρεχουσών εισφορών είναι γράμμα κενού περιεχομένου.»

Ο κ. Καββαθάς κατέληξε προτείνοντας το τέλος επιτηδεύματος όσο υπάρχει να πηγαίνει στον ΟΑΕΕ για την στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος.