Να αποκατασταθούν οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις ζήτησε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς

«Να αποκατασταθούν οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και να γίνει ουσιαστική επανεκκίνηση του κοινωνικού διαλόγου», ζήτησε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς, με ομιλία του στη διεθνή συνδιάσκεψη στην ΟΚΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα με θέμα “Κοινωνικός Διάλογος και Εργασιακές Σχέσεις : Ποιες οι Λύσεις και ποιος ο Ρόλος των Οικονομικών & Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών σε ένα Μεταβαλλόμενο Παγκόσμιο Περιβάλλον”.»

«Αυτά τα δυο, συνέχισε ο κ. Καββαθάς, είναι το πρώτο και αναγκαίο βήμα για τη σταδιακή, – και το τονίζω αυτό –, σταδιακή επαναφορά των μισθών, του διαθέσιμου εισοδήματος, της εγχώριας κατανάλωσης στο επίπεδο που απαιτείται για την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας. Υπό αυτό το πρίσμα, και όσον αφορά την ελληνική περίπτωση, προφανώς και ο κοινωνικός διάλογος και ο ρόλος που μπορεί να έχει η ΟΚΕ σε αυτόν, συνιστά μεταξύ άλλων δομική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.»

Στην ομιλία του, ο κ. Καββαθάς , υπογράμμισε ακόμη ότι «σε μια περίοδο κρίσης σαν αυτή που βιώνουμε, η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει ότι ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να συμβάλει στη διατύπωση δημιουργικών και καινοτόμων απαντήσεων και να προωθήσει μια περισσότερο ισόρροπη και χωρίς διακρίσεις ανάκαμψη.»

«Έχοντας βιώσει όμως, τόνισε ο κ. Καββαθάς, την ελληνική πρακτική τα τελευταία 4 χρόνια, θα έλεγα ότι είναι λίγο οξύμωρο να χρησιμοποιούνται στην ίδια πρόταση οι όροι κοινωνικός διάλογος και ανάκαμψη. Βλέπετε η φιλοσοφία της ακολουθούμενης πολιτικής για την αγορά εργασίας ήταν ακριβώς αντίθετη από την αναγκαιότητα ύπαρξης του κοινωνικού διαλόγου. Σε αντίθεση με τη δική μας οπτική, η πολιτική που ακολουθήθηκε την προηγούμενη περίοδο αποσκοπούσε στην αδρανοποίηση του κοινωνικού διαλόγου και στην defacto(ντε φάκτο) κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ως προϋπόθεση ανάπτυξης. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη ο κοινωνικός διάλογος και η ενεργή συμβολή των κοινωνικών εταίρων σε αυτή τη διαδικασία αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο για την απορρύθμιση της αγοράς, τη συρρίκνωση του κόστους εργασίας και εν τέλει τη δημιουργία φθηνού εργατικού δυναμικού. Το φθηνό εργατικό δυναμικό και η απουσία «ενδιάμεσων» συλλογικοτήτων συνιστούν, σύμφωνα με αυτή τη συλλογιστική, βασικά προαπαιτούμενα διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος  ευνοϊκού για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.»

«Στο άλλο άκρο αυτής της προσέγγισης βρίσκονται οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι, υπογράμμισε ο κ. Καββαθάς.»

«Οι κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι υπογράφουν «πεισματικά» την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας κατέβαλλαν διαχρονικά προσπάθειες για την αποτελεσματική λειτουργία του Κοινωνικού Διαλόγου. Οι προσπάθειες αυτές εντατικοποιηθήκαν ιδιαίτερα κατά την κρίσιμη τελευταία τετραετία, όπου διαμορφώθηκε ένα εξαιρετικά δυσχερές τοπίο για τους θεσμούς διαβούλευσης και γενικότερα για τις εργασιακές σχέσεις. Κατά την ίδια περίοδο,  οι πολλαπλές παρεμβάσεις του κράτους στο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η παρέμβαση στο περιεχόμενο και τον καθολικό χαρακτήρα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η αποδυνάμωση του κλαδικού επιπέδου διαπραγμάτευσης και των θεσμών επέκτασης των αποτελεσμάτων του (επέκταση), αποτελούν απτά παραδείγματα των δραματικών αλλαγών που υπέστη το περιβάλλον του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα. Ενδεικτική του ελλείμματος τριμερούς κοινωνικού διαλόγου είναι η κυβερνητική αδιαφορία για το περιεχόμενο της από 3-2-2012 κοινής επιστολής των κοινωνικών εταίρων προς την Κυβέρνηση και τον τότε Πρωθυπουργό. Σε αυτό το πλαίσιο, κατέληξε ο κ. Καββαθάς, υπήρξε πραγματικά πολύτιμος.»

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία του κ. Καββαθά