Συντονίζουν τη δράση τους Ελλάδα και Ιταλία οι φορείς που εκπροσωπούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σε διμερή συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΓΣΕΒΕΕ και Ιταλικής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (CNA) κατέληξαν αντιπροσωπίες των δυο οργανώσεων που συναντήθηκαν σήμερα στη Ρώμη.

ΓΣΕΒΕΕ και CNA αποφάσισαν να συντονίσουν τη δράση τους τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και διμερές επίπεδο σε τομείς πολιτικής κοινού ενδιαφέροντος με πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δυο χώρες.

Ιδιαίτερα, συντονίζουν τα βήματα τους στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πολιτικών για την Αδριατική και το Ιόνιο , τα Δυτικά βαλκάνια, το πρόγραμμα COSME - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 καθώς επίσης και για τις πολιτικές ενεργειακής απόδοσης πράσινης οικονομίας και τα διακρατικά δίκτυα υπηρεσιών στήριξης επιχειρήσεων.

Επίσης συμφώνησαν να συντονίσουν τη δράση τους στα πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμών.

Ακόμα, οι δυο οργανώσεις αποφάσισαν να επεκτείνουν τη συμφωνία συνεργασίας και σε άλλες οργανώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων με πρώτο στόχο το συντονισμό δράσης με τις οργανώσεις ΜμΕ από το νότο της Ευρώπης.

Δημόσια πρόσκληση θα γίνει στη συνέλευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Νάπολη στις 2 & 3 Οκτωβρίου 2014.

Η συνάντηση στη Ρώμη είναι συνέχεια διαφόρων κοινών πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί ήδη από τις δυο οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ.  Γ. Καββαθάς, ο Αντιπρόεδρος της UEAPME, κ. Δ. Ασημακόπουλος, ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), κ. Π. Γκόφα  και στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Από ιταλικής πλευράς συμμετείχαν ο Πρόεδρος Daniele Vaccarino, ο Αντιπρόεδρος Giuseppe Oliviero, καθώς επίσης και άλλα στελέχη της CNA.

                                                                                                                                    Π. Γκόφας, Γ. Καββαθάς, Giuseppe Oliviero, Sergio Silvestrini, Δ. Ασημακόπουλος