Συνέντευξη Τύπου για την εξαμηνιαία αποτύπωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις

Τα συμπεράσματα της πανελλαδικής έρευνας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ που αφορούν στην εξαμηνιαία αποτύπωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις θα παρουσιαστούν σε Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014 στις 11.00 το πρωί στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ (Αριστοτέλους 46).

Η έρευνα είναι η δεύτερη για το 2014 που διεξάγει το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρεία MARC ΑΕ. Στην έρευνα καταγράφονται οι τάσεις του οικονομικού κλίματος, η παρακολούθηση των βασικών δεικτών λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων κατά το Α’  εξάμηνο του 2014 και διατυπώνεται η οικονομική πρόβλεψη για το Β’ εξάμηνο του 2014.

 

Στην έρευνα μεταξύ των άλλων απαντώνται τα εξής ερωτήματα:

1) Πόσο βιώσιμες είναι σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Υπάρχει προοπτική ανάκαμψης;

2) Ποιες είναι οι δυνατότητες πρόσβασης στη τραπεζικής χρηματοδότηση;

3) Πόσο έχουν επιδεινωθεί οι δείκτες οφειλών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

4) Ποια είναι η κατάσταση στην απασχόληση και ποιες οι προοπτικές;

5) Ποια κόμματα και κατά πόσο εκφράζουν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες;A