Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομικών: ΜωσαΪκό αποσπασματικών νομοθετικών παρεμβάσεων, μακριά από τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Το πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση «εκτάκτως» στο θερινό τμήμα της Βουλής αποτελεί ακόμη ένα μωσαϊκό αποσπασματικών νομοθετικών παρεμβάσεων, με μοναδικό στόχο να εξασφαλιστεί η επόμενη δόση και όχι για να προχωρήσει στις αναγκαίες για την ελληνική κοινωνία μεταρρυθμίσεις.


Εκείνο που μας εκπλήσσει λοιπόν αρνητικά δεν είναι τόσο τα περιεχόμενα του νομοσχεδίου αλλά κυρίως αυτά που απουσιάζουν και τα οποία αποτελούσαν αντικείμενο συζήτησης και ζητούμενο για την αγορά και την κοινωνία τους τελευταίους μήνες. Ρυθμίσεις οι οποίες επιδεικτικά έμειναν για μία ακόμη φορά στο συρτάρι της τρόικα και των υπουργείων. Θα περιμέναμε ότι στο νέο «υποτιθέμενο» περιβάλλον ανάκαμψης που διαμορφώνεται, η κυβέρνηση θα είχε το περιθώριο να προωθήσει κάποιες αυτονόητες παρεμβάσεις.

 

Χαρακτηριστικά, αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο αγνοεί την αναγκαιότητα για διευθέτηση των συσσωρευμένων οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μεταθέτει στο μέλλον όλες τις πολιτικές εφαρμογής ενός ελάχιστου επιπέδου κοινωνικής πολιτικής και εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης – το πολυθρύλητο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα παραπέμπεται πιλοτικά στις καλένδες- και λησμονεί να ορίσει το νέο πλαίσιο αδειοδότησης σύμφωνα με τα διακηρυχθέντα σε προηγούμενα νόμο πλαίσιο. Ουσιαστικά αποτελεί ένα νομοθέτημα φάντασμα που διευθετεί ελάχιστα προβλήματα, θέτει τις βάσεις για νέες ολιγοπωλιακές δομές στον τουριστικό κλάδο, διευρύνει τις πιθανότητες εύνοιας προς συμφέροντα μεγάλων ομίλων και δημιουργεί νέα γραφειοκρατικά εμπόδια και αγκυλώσεις στην αγορά.

 

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν προσφέρει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα της οικονομίας και κοινωνίας και καλεί την  κυβέρνηση και το κοινοβουλευτικό σώμα να επανεξετάσουν τις ρυθμίσεις που αφορούν:
1)    Στα φορολογικά θέματα:
•    Ενώ επιτυγχάνεται πρόοδος με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων ΦΠΑ, επανέρχεται η γραφειοκρατική μέγγενη  μέσα από την οποία επιχειρείται η αδρανοποίηση των ΑΦΜ για τους μη συνεπείς φορολογούμενους. Καλούμε την κυβέρνηση να επανεξετάσει το πλαίσιο εφαρμογής του συγκεκριμένου κανόνα και να θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα αφορούν εκείνους που έχουν διαπράξει σοβαρά φορολογικά ποινικά αδικήματα. Επισημαίνεται ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να δημιουργηθεί εξ αιτίας αυτής της ρύθμισης μια παράλληλη μαύρη αγορά με επιχειρηματίες που θα δραστηριοποιούνται εκτός του πλαισίου. Αυτός ο δυισμός που ενδεχομένως δημιουργηθεί δεν συμφέρει ούτε την οικονομία, ούτε συμβάλλει στα δημόσια έσοδα.
•    Παραμένει επίσης σε εκκρεμότητα το ζήτημα του συμψηφισμού οφειλών, για το οποίο ο ίδιος ο πρωθυπουργός  έχει δεσμευτεί ότι θα το προωθούσε άμεσα. Πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται στο κόκκινο εξ αιτίας αυτής της στρεβλής πολιτικής.
2)    Σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής:
•    το Υπουργείο Εργασίας συνεχίζει τη στρατηγική διάλυσης κάθε υγιούς μηχανισμού κοινωνικής ασφάλισης επιλέγοντας τη λογική «πονάει πόδι, κόβει κεφάλι». Η κυβέρνηση νομοθετεί και ενοποιεί ταμεία χωρίς να έχει υπόψη της ούτε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των διαφόρων ταμείων, ούτε κάποια τεκμηριωμένη αναλογιστική μελέτη. Την ίδια στιγμή αγνοούνται επιδεικτικά όλες οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων για τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, οι οποίες αποτελούν θηλιά στο λαιμό εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρηματιών και ταυτόχρονα οδηγούν σε αδιέξοδο τα ασφαλιστικά ταμεία.
•    Το πρόγραμμα εξασφάλισης ενός ελαχίστου επιπέδου διαβίωσης για τους πολίτες και τα νοικοκυριά παραπέμπεται στις καλένδες, καθώς ακόμη και η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου δεν έχει ολοκληρωθεί ως προς το σχεδιασμό της.
3)    Σχετικά με την ψήφιση των νέων ρυθμίσεων για τις δημόσιες συμβάσεις: επισημαίνουμε το γεγονός ότι δεν εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, όσο η γραφειοκρατική πολυπλοκότητα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται, αλλά διευρύνεται ακόμα περισσότερο εις βάρος των μικρομεσαίων. Ως ΓΣΕΒΕΕ έχουμε προτείνει μέρος των δημόσιων συμβάσεων να αποδίδονται ως ποσόστωση σε μικρές τοπικές επιχειρήσεις.
4)    Ως προς την διεύρυνση της υποχρεωτικότητας υποβολής πόθεν έσχες σε περισσότερες επαγγελματικές ομάδες, επισημαίνουμε ότι σημαντική τομή θα αποτελούσε η αποτίμηση του έσχες με σύγχρονα κριτήρια και όχι η προσθήκη άλλης μιας μη ελεγχόμενης γραφειοκρατικής διαδικασίας. Άλλωστε, η ολοκλήρωση του περιουσιολογίου- το οποίο όμως θα έπρεπε να περιλαμβάνει και τα περιουσιακά στοιχεία της αλλοδαπής- επιτρέπει τον άμεσο έλεγχο της περιουσίας και δίνει τη δυνατότητα άμεσων διασταυρώσεων.