Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ ζητάει η ΓΣΕΒΕΕ

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ, ζήτησε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ Γ. Καββαθάς μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου τονίζοντας ότι θα πρέπει να αρχίσει άμεσα διαπραγμάτευση μεταξύ των κομμάτων, των τοπικών φορέων και των επιστημονικών αρχών για τη μελέτη και οργάνωση διαχείρισης του τομέα ενέργειας της χώρας.

Η μελέτη και η οργάνωση διαχείρισης, υπογράμμισε ο κ. Καββαθάς, πρέπει να γίνει με όρους που θα υποστηρίζουν την εγχώρια βιομηχανία και βιοτεχνία, την απασχόληση, την καινοτομία και θα αναπτύσσουν τις απαραίτητες υποδομές τις οποίες απαιτεί η γεωοικονομία της χώρας, η μικρή επιχειρηματικότητα, η ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος όπως και άλλων τομέων εθνικού ενδιαφέροντος.

Εξηγώντας τις θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ για την απόσυρση του νομοσχεδίου ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας σημείωσε ότι με τις διευθετήσεις που επιχειρούνται δια μέσω του νομοσχεδίου στην αγορά ηλεκτρισμού θα δημιουργηθεί ολιγοπώληση αγορών ενέργειας η οποία θα επεκταθεί και σε άλλες δραστηριότητες με τον επηρεασμό των τιμών και των παραγωγικών δυνατοτήτων.

Οφείλουμε να τονίσουμε, υπογράμμισε ο κ. Καββαθάς, ότι η επιχειρούμενη μεταβολή δεν ήταν το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης μελέτης για την αγορά ενέργειας, και ιδιαίτερα της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αποτελεί παράμετρο εξάρτησης της χώρας από διεθνείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις.  Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε το εξής παράδοξο στην άσκηση οικονομικής πολιτικής: αγορές με ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά να μετασχηματίζονται μέσω εξωγενών παρεμβάσεων σε ολιγοπωλιακές αγορές με πρόφαση την αναγκαιότητα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και άλλες αγορές με φύσει ολιγοπωλιακό / μονοπωλιακό χαρακτήρα να απελευθερώνονται με έναν ιδιαίτερο στρεβλό και αντιπαραγωγικό τρόπο.

Ολόκληρη η ομιλία του κ. Καββαθά στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής έχει ως εξής: