Συνεργασία ΓΣΕΒΕΕ και Ιταλικής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνιών & Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρώπης

Να συντονίσουν τη δράση τους αποφάσισαν ΓΣΕΒΕΕ και Ιταλική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών & Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια συνάντησης του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθά με τον Αντιπρόεδρο της CNA κ. GiuseppeOliviero που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Οι κύριοι Καββαθάς και Olivieroσυμφώνησαν να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Ιταλία με στόχο να μελετηθούν οι προοπτικές για συνάντηση των Προέδρων των Συνομοσπονδιών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι να εξεταστούν πρακτικές μορφές συνεργασίας μεταξύ των Συνομοσπονδιών και προώθησης κοινών πολιτικών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Νότου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις Βρυξέλες ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς μίλησε στη συνεδρίαση της ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή) με θέμα «Ευκαιρίες και απειλές από την εφαρμογή της Διατλαντικής Συνεργασίας Εμπορίου και Επενδύσεων».

Ακόμη, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ συναντήθηκε με τον κ. MartinPilsnerτης Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου Ευρωπαϊκής Πολιτικής, με τον Πρόεδρο της Ομάδας Ι Εργοδοτών ΕΟΚΕ, κ. Jacekkrawezykκαι με τον κ. JonathonStoodley, Υπεύθυνο της Μονάδας Προγράμματος για τη βελτίωση της καταλληλότητας και αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου.