Προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη χρηματοδότηση των ΜμΕ

Η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι αποκλεισμένη από τη χρηματοδότηση, τόνισε σε ομιλία του ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς, που έγινε στα πλαίσια ημερίδας που διοργάνωσε η ομάδα εργοδοτών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου στην Κυλλήνη με θέμα «Πρόσβαση των ΜμΕ στην Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση: τι μπορούμε να μάθουμε από την Ελλάδα».

Το φαινόμενο αυτό, επισήμανε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, δεν είναι καινούργιο. Υπήρχε και πριν από τη κρίση αλλά τώρα έχει επιδεινωθεί σε βαθμό ασφυξίας καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των μικρών επιχειρηματιών αντιμετωπίζει οφειλές στις οποίες δεν μπορεί να ανταπεξέλθει λόγω της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, ενώ την ίδια στιγμή ΕΤΕΑΝ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων φτιάχνουν εργαλεία τα οποία φαίνεται να απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις μιας διαφορετικής οικονομίας, με αυξανόμενους τζίρους και χωρίς καμία οφειλή. Ταυτόχρονα η γραφειοκρατία που συνοδεύει τις αιτήσεις για ένταξη στα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία είναι επιεικώς αποθαρρυντική για τις μικρές επιχειρήσεις.

Έτσι, πρόσθεσε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, η απορρόφηση των εργαλείων αυτών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Και στο πλαίσιο αυτό, η ΓΣΕΒΕΕ προσπαθεί τόσο με παρεμβάσεις και προτάσεις της προς την πολιτεία, όσο και με τη δημιουργία δομών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών άμεσα προς τις επιχειρήσεις να βοηθήσει τις ΜμΕ.

Ο κ. Καββαθάς διατύπωσε τέσσερις προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ έτσι ώστε να βελτιωθεί και να γίνει ουσιαστική η χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων:

  1. Να σχεδιαστεί άμεσα εθνική πολιτική για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων με δύο διακριτά σκέλη: α. την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης και β. την προετοιμασία για τη μετά κρίσης εποχή. Η Ευρώπη έχει δηλώσει ρητά τη στήριξή της στις μικρές επιχειρήσεις έχοντας υιοθετήσει την Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις (Small Business Act). Είναι αδιανόητο η Ελλάδα, η οποία στηρίζεται στις μικρές επιχειρήσεις σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, να μην ακολουθεί μια πολιτική ενίσχυσής τους.
  2. Η δημιουργία ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση της χρηματοδότησης των ΜμΕ. Επιπλέον, οι οργανισμοί ΜμΕ θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού.
  3. Να στηριχτεί η πρωτοβουλία των φορέων των μικρών επιχειρήσεων για δημιουργία τράπεζας μικρών επιχειρήσεων, με τη χρήση του υπάρχοντος δικτύου των συνεταιριστικών τραπεζών. Στο πλαίσιο αυτό αρχικά θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια υγιής κεφαλαιακή βάση για τις συνεταιριστικές τράπεζες εκείνες με προοπτικές υγιούς συνέχισης της λειτουργίας τους.
  4. Να δημιουργηθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες θα συνοδεύουν τα χρηματοοικονομικά προϊόντα για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι μικροί επιχειρηματίες αρκετές φορές δεν διαθέτουν χρηματοοικονομικές γνώσεις και χρειάζονται βοήθεια στο να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των τραπεζών. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα βοηθήσουν στην παροχή καλύτερης και ποιοτικότερης πληροφόρησης για την επιχείρηση, διευκολύνοντας τόσο τον επιχειρηματία, όσο και την τράπεζα στη συνεργασία τους.

Η ανάπτυξη, κατέληξε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, θα έρθει από τις μικρές επιχειρήσεις και επομένως θα πρέπει να βοηθηθούν έτσι ώστε να επιβιώσουν και σε δεύτερο στάδιο να αναπτυχθούν. Η βελτίωση της πρόσβασης τους στη χρηματοδότηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για αυτό.