Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα της UEAPME (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων), κ. Peter Faross στη ΓΣΕΒΕΕ

Τα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, κ. PeterFarossκαι συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθά. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της UEAPME, κ. Δ. Ασημακόπουλος και ο κ. Π. Γκόφας, εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή.

Η συνάντηση διεξήχθη σε εγκάρδιο και συναδελφικό κλίμα και κατά τη διάρκειά της εξετάστηκαν θέματα που αφορούν στην ακόμα μεγαλύτερη σύσφιξη των σχέσεων της ΓΣΕΒΕΕ με την UEAPME καθώς επίσης και οι δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Εκτενής αναφορά έγινε στην κατάσταση που έχουν περιέλθει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα εξαιτίας της παρατεταμένης ύφεσης και των μνημονιακών μέτρων που έχουν επιβληθεί.