Προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για την επιτυχή εφαρμογή της μαθητείας

«Πρέπει επιτέλους να δούμε την εκπαίδευση ως επένδυση στο μέλλον της οικονομίας μας και παρά τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα να εξαιρεθεί των περιοριστικών δημοσιονομικών μέτρων», τόνισε ο Πρόεδρος  της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γεώργιος Καββαθάς, σε Ημερίδα του ΟΑΕΔ στο Ζάππειο Μέγαρο την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, με τίτλο «Ο θεσμός της μαθητείας ως μέσο επίτευξης του ευρωπαϊκού στόχου της Εγγύησης για την Νεολαία».

 «Για να γίνει η επαγγελματική εκπαίδευση πιο ελκυστική, να περιβληθεί με τη συμπάθεια και την προτίμηση της κοινωνίας και της οικονομίας χρειάζονται περισσότεροι πόροι, τολμηρές και έξυπνες αποφάσεις και πολλή προσπάθεια», υπογράμμισε ο κ. Καββαθάς και διατύπωσε 8 συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου η εφαρμογή της μαθητείας να είναι επιτυχής:

  1. Να αντιμετωπιστεί η έλλειψη αξιόπιστων και επίκαιρων δεδομένων για τις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας σε ειδικότητες. Η εκτίμηση της κατάστασης, αλλά και των προοπτικών των επαγγελμάτων και των βασικών τομέων οικονομικής ανάπτυξης είναι προϋπόθεση για ένα βιώσιμο ανασχεδιασμό των ειδικοτήτων μαθητείας.
  2. Να είναι επίκαιρα τα προγράμματα σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες των ταχύτατα εξελισσόμενων επαγγελματικών κλάδων και ειδικότερα με βάση τις μελέτες επαγγελματικών περιγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. 
  3. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι διαρκής.
  4. Να εκσυγχρονιστούν  βασικές θεσμικές διευθετήσεις του συστήματος μαθητείας, όπως το συμβόλαιο μαθητείας.
  5. Να υπάρχει συστηματική προσπάθεια ανάδειξης και δημόσιας συζήτησης των πλεονεκτημάτων της μαθητείας, τέτοια που σταδιακά να πείθει την ελληνική κοινωνία ότι αποτελεί μια αξιοπρόσεκτη μορφωτική και επαγγελματική επιλογή.
  6. Να εξασφαλίζονται αυξημένες ευκαιρίες πρόσβασης των αποφοίτων της μαθητείας προς ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης και περαιτέρω απόκτηση εμπειρίας.
  7. Να υιοθετηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  8. Από τη στιγμή που η ζήτηση για θέσεις μαθητείας θα αυξηθεί θεαματικά, πρόβλημα αποτελεί το ότι οι επιχειρήσεις δεν φαίνεται να προσφέρουν εύκολα στις μέρες μας, εν μέσω μεγάλης οικονομικής κρίσης, επαρκείς και καλής ποιότητας θέσεις μαθητείας για τους μαθητευόμενους. Χρειάζεται λοιπόν να γνωστοποιήσουμε σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα το σύστημα μαθητείας. Ακόμη περισσότερο, χρειάζεται να εφαρμόσουμε ένα σύστημα ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων καθώς και μια μέθοδο αξιολόγησης και ανάδειξης των πιο κατάλληλων οικονομικών μονάδων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως χώροι μάθησης για τους μαθητευόμενους.