Συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ σε Πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα του Δήμου Αθηναίων. Κοινή Συνέντευξη Τύπου.

Η ΓΣΕΒΕΕ όπως και άλλοι  φορείς της επιχειρηματικότητας (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΕΒΕΑ, ΟΠΕ, ΕΕΑ),  το Οικονομικό και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμμετέχει στο πολυδιάστατο αναπτυξιακό σχέδιο του Δήμου Αθηναίων με τίτλο « Έργο Αθήνα», συνολικής χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 120 εκατομμυρίων ευρώ. Το Πρόγραμμα θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου και ώρα 9:30π.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο στη Πλατεία Κοτζιά, σε εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων με θέμα «Δήμος Αθηναίων και Επιχειρηματικότητα».

Το έργο που έχει αναλάβει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Συντονιστής) αφορά στην υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων στην Αθήνα και είναι το βασικό αντικείμενο του έργου «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον Δήμο της Αθήνας σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας» που υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ. Η ΓΣΕΒΕΕ, μέσω του επιστημονικού της φορέα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,  δραστηριοποιείται έντονα το διάστημα των τελευταίων ετών στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στις μικρές επιχειρήσεις.

Αξιοποιώντας την εμπειρία αυτή , το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πρόκειται να προσφέρει στις επιχειρήσεις του Δήμου της Αθήνας ολοκληρωμένα εργαλεία και υποστήριξη προκειμένου αφενός να διατηρήσουν και αφετέρου να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο «Έργο Αθήνα» και αποτελεί μετά από πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων μέρος ενός κοινού προγράμματος για την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την αντιμετώπιση της ανεργίας σε κλάδους αιχμής της τοπικής οικονομίας, με περισσότερα από 27 εκατομμύρια ευρώ να έχουν δεσμευθεί από το συνολικό έργο για αυτόν τον σκοπό.

 

 

Θα ακολουθήσει Συνέντευξη Τύπου στις 11:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Στη Συνέντευξη Τύπου θα συμμετέχουν ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, ο κ. Κωνσταντίνος Γάτσιος (Πρύτανης ΟΠΑ), ο κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος (Πρόεδρος ΣΕΒ), ο κ. Γιώργος Καββαθάς (Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ), ο κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΕ),ο κ.  Βασίλης Κορκίδης (Πρόεδρος ΕΣΕΕ),ο κ.  Κωνσταντίνος Μίχαλος (Πρόεδρος ΕΒΕΑ), Γιάννης Χατζηθεοδοσίου (Πρόεδρος ΕΕΑ).