Προτάσεις στο καινούργιο Σχέδιο Νόμου που αφορά στη φορολόγηση των ακινήτων

Σήμερα, Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ κοινή συνέντευξη τύπου μεταξύ της ΓΣΕΒΕΕ και της Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ), όπου αναπτύχθηκαν οι απόψεις των φορέων σχετικά με το σχέδιο νόμου που αφορά στη φορολόγηση των ακινήτων.

Έπειτα από αλλεπάλληλες διορθώσεις και υποτιθέμενες διαβουλεύσεις με τους παραγωγικούς φορείς και τους εκλεγμένους άρχοντες του Κοινοβουλίου, το ΥΠΟΙΚ αντικατέστησε τελικά το αρχικό, ανεφάρμοστο και άδικο σχέδιο φορολόγησης ακίνητης περιουσίας  με ένα καινούριο, συντηρώντας όμως τη φιλοσοφία της φοροεπιδρομής προς τα ελληνικά εισοδήματα και τα αναξιοποίητα ακίνητα.

Δυστυχώς στη συνεχιζόμενη ύφεση της Ελληνικής Κτηματαγοράς, σε μια στιγμή που η Κυβέρνηση πρέπει άμεσα να συμβάλλει με μέτρα και κίνητρα στη βελτίωση και την ανάπτυξή της και να μειώσει τους ληστρικούς φόρους που δυσχεραίνουν τις αγοραπωλησίες και έχουν παγώσει την αγορά, το Υπουργείο Οικονομικών καταθέτει ένα νομοσχέδιο που θα οδηγήσει μαθηματικά στην εξόντωση των μικρομεσαίων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, στην απαξίωση των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων και  στη εμβάθυνση της εσωτερικής υποτίμησης.

Η ΓΣΕΒΕΕ και η ΟΜΑΣΕ διαχρονικά έχουν προτείνει την εφαρμογή ενός σταθερού ενιαίου σχεδίου φορολόγησης μέσα από το οποίο θα φορολογείται ο πραγματικός πλούτος και οι πρόσοδοι που παράγονται και το οποίο δεν θα επιπίπτει επί δικαίων και αδίκων.

Καλούμε, σήμερα την κυβέρνηση να επαναπροσδιορίσει τους στόχους της και να λάβει υπόψη τις παρακάτω απόλυτα τεκμηριωμένες θέσεις των φορέων. Συγκεκριμένα:

1) Πάγια θέση μας είναι ότι η φορολόγηση ακινήτων πρέπει να σχετίζεται με την ικανότητα δημιουργίας προσόδου. Είναι άδικη η φορολόγηση οποιονδήποτε ακινήτων που δεν αποφέρουν εισόδημα και σε κάθε περίπτωση ο ενιαίος φόρος ακινήτων παραβιάζει βάναυσα την βασική συνταγματική αρχή της πληρωμής φόρων ανάλογα με την φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Προτείνουμε τα μακροχρόνια ανοίκιαστα ακίνητα και οι ανεκμετάλλευτες γαίες να εξαιρούνται ή να επιβαρύνονται όπως οι βοηθητικοί χώροι με τον ελάχιστο συντελεστή 0,1 επί του αρχικού. Θα πρέπει επίσης να μειωθούν τουλάχιστον στο μισό οι φορολογικοί συντελεστές για τα εντός σχεδίου οικόπεδα ή να μη φορολογούνται καθόλου διότι δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα.

2) Δεν λαμβάνεται μέριμνα για τα ακίνητα που προορίζονται για επιχειρηματική/ επενδυτική δραστηριότητα. Η οριζόντια φορολόγηση όλων των ακινήτων ανεξάρτητα από τη χρήση του ακινήτου δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα και τη δυνητική επένδυση. Προτείνεται ο συντελεστής φορολόγησης να είναι χαμηλότερος (0,5 για χώρους παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών). Να ισχύσει για μισθωμένα και ιδιόκτητα ακίνητα. Για τα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται θα πρέπει να μεγαλώσει ο μειωτικός συντελεστής όπως επίσης για διατηρητέα ακίνητα, δασικές εκτάσεις, ξενοδοχεία και ιδιαίτερα ακίνητα πολλαπλών χρήσεων καθώς και τα μη μισθωμένα ακίνητα.

3) Δε λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη ενδεχόμενου βάρους του ακινήτου που μπορεί να οφείλεται σε δάνειο ή άλλη υποχρέωση. Προτείνεται η απομείωση του φόρου σε αναλογία με την ύπαρξη δανειακής επιβάρυνσης. (πχ  αν χρωστάει κανείς το 30% της αξίας του δανείου να απομειωθεί κατά 15% ο φόρος, αν χρωστάει 50% να μειωθεί κατά 25% κοκ).

4) Η προϋπόθεση της μη ύπαρξης άλλης ασφαλιστικής ή φορολογικής οφειλής για την μερική ή ολική απαλλαγή από το φόρο ακινήτων είναι ανεδαφική. Πρόνοια πρέπει να ληφθεί και για τους επαγγελματίες που έχουν κάνει διακοπή εργασιών ή παρουσιάζουν ελάχιστες ροές εσόδων και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις.

5) Φορολογικά κίνητρα πρέπει να δοθούν για τις επενδύσεις που θα αφορούν στον κατασκευαστικό κλάδο και τον τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό να δοθεί παράταση για τον πόθεν έσχες στην αγορά και ανοικοδόμηση ακινήτων για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμα.

Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες ώστε άμεσα να ληφθούν αποφάσεις και να ψηφιστούν μέτρα που θα στοχεύουν:

  • Στη μείωση των αντικειμενικών αξιών και των συντελεστών εμπορικότητας. Σήμερα, το σύνολο των φορολογούμενων καλείται να πληρώσει επί αξιών που δεν υφίστανται. Δεν μπορεί η πολιτεία να κρύβεται συνεχώς πίσω από τεχνικές ατέλειες και αστοχίες των φορολογικών αρχών (βλέπετε ΦΑΠ που συσσωρεύθηκε χρέος 3 ετών σε ένα τρίμηνο).
  • Στη συνέχιση αναστολής των πλειστηριασμών για πρώτη κατοικία και στην υποχρέωση των τραπεζών να επιμηκύνουν το χρόνο αποπληρωμής δανείων από δανειολήπτες που δεν μπορούν πραγματικά να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους.
  • Κατάργηση του φόρου υπεραξίας ή τουλάχιστον να μειωθεί στο 5% διότι με ψεύτικες αντικειμενικές αξίες θα αναγκαστούν οι πωλητές να πληρώνουν υπέρμετρο φόρο.
  • Στην κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης με κριτήριο την κατοχή ακινήτων διότι λόγω των χαμηλών εισοδημάτων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες είναι άδικο να φορολογούνται βάσει της κατοχής των ακινήτων που απέκτησαν από οποιαδήποτε αιτία.
  • Στην επανεκκίνηση εκταμίευσης στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων.

Οι φόροι των ακινήτων θα πρέπει να είναι λογικοί για να μπορούν να πληρώνονται, η αδυναμία πληρωμής των φόρων να μην ποινικοποιείται και επιτέλους στη συνεχιζόμενη ύφεση της αγοράς, θα πρέπει η Κυβέρνηση να καινοτομήσει δίνοντας κίνητρα για επενδύσεις και όχι υπέρμετρους φόρους για να διαλύσει την αγορά. Η ελληνική κοινωνία έχει εξαντλήσει τα όρια αντοχής της. Παρακαλούμε έστω και την ύστατη στιγμή τα αρμόδια υπουργεία να λάβουν υπόψη την οικονομική αδυναμία στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά απόρροια της συνεχιζόμενης ύφεσης και της συνεχόμενης αύξησης των κάθε είδους φόρων και τελών και να προβείτε στις απαραίτητες αλλαγές στο περιουσιοκτόνο κείμενο νόμου.