Εκλογές στη ΓΣΕΒΕΕ 2013

Στις 24/11/2013 ολοκληρώθηκε το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ. Εκλέχθηκε τον Δοικητικό Συμβουλιο της ΓΣΕΒΕΕ (51 έδρες)

Εγκρίθηκαν ο Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός και ο Προγραμματισμός Δράσης της Συνομοσπονδίας.

Η ΓΣΕΒΕΕ έχει στην δύναμή της  58 Τοπικές και  30 Κλαδικές Ομοσπονδίες Επαγγελματιών Βιοτεχνιών & Εμπόρων με 140.000 εγγεγραμμένα μέλη (φυσικά πρόσωπα).

Αποτελέσματα Εκλογών Διοικητικού Συμβουλίου ΓΣΕΒΕΕ:

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 2013

 

 

ΕΔΡΕΣ 2013

 

 

ΕΔΡΕΣ 2011

 

 

ΕΔΡΕΣ 2008

 

 

ΕΔΡΕΣ 2005

 

 

ΠΑΣΚΜΜΕ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΜΕ

 

 

 48,04 %

 

25

 

24

 

21

 

18

 

ΑΣΚΕΒΕ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ

 

 

21,4 %

 

11

 

8

 

8

 

8

 

ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

 

 

17,9 % 

 

9

 

9

 

11

 

11

 

ΔΑΚΜΜΕ –

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

 

 

 12,66 %

 

6

 

8

 

11

 

11

 

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

 

 

 -

 

-

 

2

 

 -

 

 

ΠΑΚΜΜΕ

 

 

 -

 

-

 

-

 

 -

 

2

 

ΑΚΕ

 

 

 

 -

 

-

 

-

 

 -

 

1