Εμπορικές Μισθώσεις

H προωθούμενη ρύθμιση του Υπ. Ανάπτυξης που οδηγεί στην πλήρη απελευθέρωση των επαγγελματικών μισθώσεων, και είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις ανάγκες της αγοράς και δεν απαντά σε κανένα ουσιαστικό πρόβλημα των ελληνικών επιχειρήσεων. Μάλιστα, επιτείνει το πρόβλημα ανασφάλειας και οδηγεί σε αναστολή των όποιων σχεδιαζόμενων επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Η ΓΣΕΒΕΕ δηλώνει αντίθετη σε κάθε απόπειρα απελευθέρωσης των επαγγελματικών μισθώσεων, θεωρώντας ότι στη δεδομένη συγκυρία θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα επιλύσει. Η ισοπεδωτική εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα προκαλέσει αλυσιδωτά προβλήματα στις επιχειρήσεις, στην αγορά, στον επενδυτικό σχεδιασμό.

Η ΓΣΕΒΕΕ τάσσεται υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τις παρούσες συμφωνηθείσες μισθώσεις και θεωρεί ότι οποιαδήποτε μεταβολή θα πρέπει να γίνει ύστερα από ενδελεχή ανάλυση της αγοράς που θα λαμβάνει υπόψη ένα σύνολο κριτηρίων, όπως:

  • τα πάγια επενδεδυμένα κεφάλαια,
  • τους χρόνους αποπληρωμής των δανείων
  • τον ορίζοντα επένδυσης και απόδοσης που έχει η επιχειρηματική δραστηριότητα
  • τις ζώνες χρήσεις,
  • την εμπορικότητα του δρόμου και το χώρο στον οποίο τοποθετείται μια επιχείρηση. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διατηρηθεί ένα πλαίσιο προστασίας της επιχειρηματικότητας με σκοπό την προώθηση της μακρόπνοης επενδυτικής δραστηριότητας.