Επίσκεψη ΓΣΕΒΕΕ στην Τουρκία

Αντιπροσωπεία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, (ΓΣΕΒΕΕ) με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας κ. Γιώργο Καββαθά, πραγματοποίησε τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα (13-16/5/2013), όπου συναντήθηκε με αντίστοιχους Οργανισμούς που εκπροσωπούν τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, η αντιπροσωπεία της ΓΣΕΒΕΕ είχε συναντήσεις, σε επίπεδο Προέδρων με:

α) την KOSGEB, τον Τουρκικό κρατικό Οργανισμό που σχεδιάζει και υλοποιεί την πολιτική της Κυβέρνησης για τις Επιχειρήσεις

β) την TESK, την αντίστοιχη με την ΓΣΕΒΕΕ συνδικαλιστική Οργάνωση της γείτονας χώρας, η οποία αριθμεί πάνω από 3.000.000 μέλη και

γ) την MEKSA, τον οργανισμό που υλοποιεί μεγάλο μέρος της πολιτικής σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση των επαγγελματιών και των εμποροβιοτεχνών.

Κατά την διάρκεια των συναντήσεων αυτών αναλύθηκαν τα προφίλ των Οργανισμών και από τις δύο πλευρές, καθώς και το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η επιχειρηματικότητα στις δύο χώρες. Περεταίρω επισημάνθηκαν τα κοινά σημεία τα οποία θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ των φορέων των δύο χωρών πάνω σε αυτόν τον τομέα.

Η αποστολή της ΓΣΕΒΕΕ στην Τουρκία οργανώθηκε με την βοήθεια της Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα και συγκεκριμένα του Έλληνα Εμπορικού Ακολούθου κ. Χαράλαμπου Κουναλάκη και έγινε δεκτή από τον Πρέσβη κ. Κυριάκο Λουκάκη, με τον οποίο συζητήθηκε η δυνατότητα δραστηριοποίησης της ΓΣΕΒΕΕ στην προσπάθεια ενίσχυσης των Ελληνικών Επιχειρήσεων μέσω των συνεργασιών τους με αντίστοιχες Τουρκικές.

Η αποστολή αυτή, είναι η πρώτη από μια σειρά προσπαθειών εξωστρέφειας που κάνει η ΓΣΕΒΕΕ με φορείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χώρες της Ευρώπης.