Ημερίδα ΙΝΕ ΓΣΕΕ & ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδεση και Διά Βίου Μάθηση"

 

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ θα πραγματοποιήσουν Ημερίδα με θέμα την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης: "Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση". Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην Τετάρτη 29 Μαΐου 2013 & ώρα 11.30π.μ. στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ.

Σχετικά αρχεία: