Συνάντηση Κοινωνικών εταίρων για την ΕΓΣΣΕ

Η πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί σήμερα, με την σταθερά υψηλή ύφεση και την εκτίναξη της ανεργίας σε πρωτοφανή μεγέθη επιτάσσει μια διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων από όλους μας.

Η συζήτηση δε, ανάμεσα στους Κοινωνικούς Εταίρους για οποιοδήποτε θέμα, όπως ο καθορισμός του κατώτατου μισθού, η επεκτασιμότητα, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας καθίσταται άνευ ουσίας, δεδομένου ότι οι αποφάσεις για όλα αυτά τα ζητήματα καθορίζονται  από την Κυβέρνηση.

Πάγια θέση της ΓΣΕΒΕΕ είναι ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας πρέπει να καθορίζονται από τους φορείς που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία. Οι Κοινωνικοί Εταίροι είναι αυτοί που μπορούν να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα της ανεργίας, της οικονομίας και κυρίως της ανάπτυξης. Η κοινωνική συνοχή είναι απαραίτητη για οποιοδήποτε θετικό βήμα.

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι πρέπει το συντομότερο δυνατό να καθοριστεί μια συνάντηση των Κοινωνικών Εταίρων με τον Πρωθυπουργό προκειμένου όλα αυτά τα θέματα να τεθούν υπόψη του.