Αντίδραση ΓΣΕΒΕΕ σε δημοσιεύματα σχετικά με το μέλλον των συντάξεων του ΟΑΕΕ

Επιστολή έστειλε η ΓΣΕΒΕΕ προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτση και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα σχετικά με τη φημολογούμενη μείωση των συντάξεων του ΟΑΕΕ.

Αναλυτικά η επιστολή:

Οι διαρροές στον τύπο τις τελευταίες ώρες δημιουργούν ένα κλίμα αυξημένης αβεβαιότητας για τους συνταξιούχους στον ΟΑΕΕ, αποκαλύπτοντας «πιέσεις» της Τρόικας για περικοπές στις συντάξεις του ΟΑΕΕ. Αυτού του είδους οι πρακτικές, με επιλεκτική διαρροή πληροφοριών, σχετικά με κυβερνητικές προθέσεις τείνουν να δημιουργήσουν ένα πολύ κακό προηγούμενο (αντίστοιχη πρακτική ακολουθήθηκε και για το βοήθημα ανεργίας των ελεύθερων επαγγελματιών) στις σχέσεις του στρώματος των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων με την Κυβέρνηση.

Σε κάθε περίπτωση οι συνταξιούχοι στον ΟΑΕΕ - οι οποίοι λαμβάνουν από τις χαμηλότερες συντάξεις του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης - έχουν υποστεί μέχρι σήμερα το σύνολο των συνεπειών της δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως αυτές εκφράστηκαν μέσα από την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, από την επιβολή στις συντάξεις της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχου, αλλά και από τη δραστική περικοπή των παροχών ασφάλισης υγείας, που ακολούθησε την ίδρυση και λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. Εάν σε αυτά προστεθεί η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους, λόγω της κρατικής ακρίβειας, των πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων και της αυξανόμενης ιδιωτικής δαπάνης για την υγεία έχουμε τη διαμόρφωση ενός σκηνικού φτώχειας και περιθωριοποίησης για την Τρίτη Ηλικία, που όμοιο του είχε να βιώσει δεκαετίες η ελληνική κοινωνία.

Άλλωστε, η μείωση στο πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων δημιουργεί εξ ορισμού μία πολλαπλασιαστική περιοριστική επίπτωση στον οικονομικό κύκλο, καθώς συρρικνώνεται η κατανάλωση, που αποτελεί τον βασικό τροφοδότη των ελληνικών μικρών επιχειρήσεων, με σοβαρή επιδείνωση στις ήδη επιβαρυμένες προοπτικές βιωσιμότητάς τους. Η οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση στον κύκλο εργασιών των μικρών επιχειρήσεων είναι ικανή να αποτελέσει το «κύκνειο άσμα» τους στη μακρά αλυσίδα της φορολογικής επιδρομής (αυξημένοι συντελεστές ΦΠΑ, τέλος επιτηδεύματος), της κρατικής ακρίβειας και της υπό-κατανάλωσης, που συνοδεύουν την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης. Επιπλέον, μία νέα αλλαγή των συνταξιοδοτικών όρων στον ΟΑΕΕ θα υπονομεύσει ακόμη περισσότερο την ήδη φαλκιδευμένη ασφαλιστική συνείδηση των εν ενεργεία ασφαλισμένων.

Οι πολιτικές ηγεσίες των εμπλεκόμενων στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα Υπουργείων είναι υποχρεωμένες να καταστήσουν σαφή στους δανειστές, αφενός την αδυναμία των συνταξιούχων στον ΟΑΕΕ να ανταποκριθούν σε περαιτέρω μείωση του εισοδήματός τους, και αφετέρου την πολλαπλασιαστική επίπτωση που θα έχει για την αγορά μία τέτοια ενέργεια.

Για τη ΓΣΕΒΕΕ, η οποία έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων, η λύση στη χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ πρέπει να αναζητηθεί, με ρεαλιστικές προτάσεις για τους οφειλέτες, στην είσπραξη του μεγαλύτερου μέρους των οφειλόμενων εισφορών, αλλά και στην άμεση «επαναδραστηριοποίηση» της πλειοψηφίας των οφειλετών. Έτσι θα μπορεί ο Οργανισμός τουλάχιστον να εισπράττει τις τρέχουσες εισφορές τους, χρηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο τις συντάξεις, χωρίς να διαταράσσει την κοινωνική σταθερότητα ή να επιβαρύνει επιπρόσθετα τον κρατικό προϋπολογισμό.