Χορήγηση έκτακτου επιδόματος ανεργίας στους ελεύθερους επαγγελματίες, που δεν καλύπτονται από όλες τις προϋποθέσεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης

Επιστολή έστειλε η ΓΣΕΒΕΕ προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Ι. Βρούτση σχετικά με την χορήγηση έκτακτου επιδόματος ανεργίας στους ελευθέρους επαγγελματίες που δεν καλύπτονται από τις προϋποθέσεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Αναλυτικά:

Με τις προϋποθέσεις που εξετάζονται για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων επαγγελματιών, που βρίσκονται σε πραγματική δυσχέρεια μένουν εκτός του πλαισίου εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης, λόγω αφενός της αδυναμίας καταβολής, κατά την τελευταία διετία, της ειδικής εισφοράς ανεργίας και αφετέρου της προϋπόθεσης για μη ύπαρξη οφειλών συνολικά προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, η οποία συνιστά εξ ορισμού κριτήριο αποκλεισμού για την πλειονότητα των επαγγελματιών που βρίσκονται σε δυσχέρεια.

Συνεπώς, είναι απολύτως απαραίτητο να προχωρήσει το Υπουργείο Εργασίας σε άμεση νομοθετική ρύθμιση για την κατηγορία επαγγελματιών, που δεν συμπληρώνουν όλες τις προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας, ώστε ειδικά για την περίοδο 2013-2014, να προβλεφθεί η χορήγηση έκτακτου επιδόματος ανεργίας στους επαγγελματίες, που βρίσκονται στο κατώφλι του κοινωνικού περιθωρίου.

Η χρηματοδότηση αυτού του έκτακτου επιδόματος ανεργίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί με την καταρχήν αξιοποίηση του κονδυλίου, του Ειδικού Λογαριασμού για τα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού για ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, που έχει συγκεντρωθεί και βρίσκεται στον ΟΑΕΔ και δεν έχει διατεθεί στους δικαιούχους μέχρι σήμερα.