Παρέμβαση σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους ελεύθερους επαγγελματίες

Συνάντηση ζητάει η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή της προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτση σχετικά με την χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους ελεύθερους επαγγελματίες.            

Αναλυτικά η επιστολή:

Η δημιουργία του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του ΟΑΕΔ με σκοπό τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους ελεύθερους επαγγελματίες θα αποτελέσει για τη ΓΣΕΒΕΕ εκπλήρωση των προσπαθειών που καταβάλλει την τελευταία τριετία για άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης σε επαγγελματικές ομάδες, που μέχρι πρότινος βρίσκονταν εκτός του πλέγματος κοινωνικής προστασίας.

Επειδή τις τελευταίες μέρες έχει διαρρεύσει στον Τύπο ένα Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την ενεργοποίηση του επιδόματος ανεργίας ελεύθερων επαγγελματιών, σπεύδουμε να προλάβουμε κάποιες αβλεψίες ή αστοχίες, βάσει όσων διαρρέονται, επιδιώκοντας το επίδομα να φτάσει σε αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

  1. Είναι απολύτως αναγκαίο, και προκειμένου να αποφευχθεί με κάθε τρόπο η επανάληψη «κακών πρακτικών» του παρελθόντος, να ενσωματωθεί στο Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης πρόβλεψη που θα αφορά την υποχρέωση με κάθε πρόσφορο μέσο της πλήρους απόδοσης στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του ΟΑΕΔ των πόρων, που συγκεντρώνουν για τον σκοπό αυτό οι αντίστοιχοι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
  2. Δεδομένης της αδυναμίας καταβολής εισφορών για τους επαγγελματίες των οποίων η δραστηριότητα παρουσιάζει, ιδιαίτερα την τελευταία τριετία, σημαντική κάμψη, ικανή να τους οδηγήσει σε διακοπή του επαγγέλματος είναι απολύτως αναγκαίο να αποσυνδεθεί η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας από την ύπαρξη οφειλών, πόσο μάλλον όταν ο επαγγελματίας έχει προβεί σε ρύθμιση αυτών των οφειλών.
  3. Σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο για τον κόσμο της παραγωγής και της εργασίας, η ισότιμη εφαρμογή μέτρων και παρεμβάσεων που θα περιορίσουν τις συνέπειες της κρίσης οφείλει να είναι προτεραιότητα για την Πολιτεία. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται αναγκαία η αύξηση του χρονικού διαστήματος χορήγησης του επιδόματος ανεργίας, ώστε να χορηγείται κλιμακωτά και ανάλογα με τα έτη ασφάλισης του άνεργου επαγγελματία από 5 έως 12 μήνες, αντίστοιχα δηλαδή με τα χρονικά όρια που ισχύουν για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ.
  4. Ένα άλλο σημείο που χρήζει της ιδιαίτερης προσοχής του Υπουργείου αφορά τη σύνδεση του δικαιώματος για επίδομα ανεργίας αποκλειστικά με την εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας. Εξαιρούνται έτσι από τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας, έστω με κάποια μείωση, εκείνοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι ακόμη κι αν ήταν επί δεκαετίες συνεπείς στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις έχουν βρεθεί την τελευταία διετία σε δυσχέρεια. Πρέπει και αυτοί ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης να μπορούν να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας.             

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο, και πριν την τελική υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης, να έχουμε μία συνάντηση μαζί σας.