Προτάσεις για αποπληρωμή οφειλών προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία

Το κρίσιμο και καταλυτικό για την Οικονομία έτος 2013 απαιτεί ρεαλιστικές και τολμηρές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση διευκόλυνσης αποπληρωμής οφειλών προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία που θα εξασφαλίζουν κρατικά έσοδα αλλά και την συνέχιση λειτουργίας των επιχειρήσεων και απομάκρυνση κινδύνων για περαιτέρω καταστροφή θέσεων εργασίας.

Παροχή δυνατότητας (δεν υπάρχει σήμερα) για το 2013 να πληρώνονται μόνο οι τρέχουσες εισφορές (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ) με πάγωμα – κεφαλαιοποίηση οφειλών και ένταξη τους σε διακανονισμό αποπληρωμής από το 2014 και μετά.

 

Συνάντηση ζητάει η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή της προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτση σχετικά με την αποπληρωμή οφειλών των ΜΜΕ προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Αναλυτικά η επιστολή:

Αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε, όσο αυτό είναι δυνατόν, την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι από την συνεχιζόμενη και συνεχώς επιδεινούμενη με αυξητικές τάσεις υπερ - τριετή υφεσιακή πορεία, πρέπει να διαμορφώσουμε προτάσεις με ρεαλισμό.

Προτάσεις που θα διευκολύνουν την αποπληρωμή οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία με λειτουργούσες όμως επιχειρήσεις, δηλ. με αυξημένες πιθανότητες για τελική εκκαθάριση των οφειλών. Προς όφελος και των Ασφαλιστικών Ταμείων. Οι όποιες σχετικές αποφάσεις θα πρέπει να είναι ΑΜΕΣΕΣ. Λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν, όπως δείχνουν και όλα τα στοιχεία και οι προβλέψεις, ότι το 2013 επιφυλάσσει τις πλέον οδυνηρές συνέπειες για τις επιχειρήσεις (μικρές και μεγάλες) και τις θέσεις εργασίας. Το 2013 θα είναι το έτος, όπου θα κριθεί για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων αν θα συνεχίσουν την δραστηριότητά τους ή ΟΧΙ.

Πρέπει να προλάβουμε την πλήρη κατάρρευση επιχειρήσεων και εσόδων των Ασφαλιστικών Ταμείων. Αυτός ο φαύλος καθοδικός κύκλος δεν “σπάει” με κατασταλτικά μέτρα. Η πραγματική αδυναμία πληρωμής δεν αντιμετωπίζεται μόνο με “χειροπέδες”. Όσο πιο γρήγορα αυτό γίνει αντιληπτό τόσο το καλύτερο για όλους μας.

Με ρεαλισμό, λοιπόν, και πλήρη επίγνωση των κινδύνων που επιφυλάσσει το κρίσιμο έτος 2013, καταθέτουμε προτάσεις για την διευκόλυνση αποπληρωμής τρεχουσών, αλλά και παλαιοτέρων οφειλών προς ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. Ανάλογες δράσεις πρέπει να ληφθούν βέβαια και για θέματα φορολογικών υποχρεώσεων.

Δράσεις που με ρεαλισμό θα πρέπει να στοχεύουν στην “επαναδραστηριοποίηση” κρίσιμης μάζας οφειλετών, τόσο για τα έσοδα του Κράτους και των Ασφαλιστικών Ταμείων, όσο και για την ίδια την ύπαρξη επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση η ΓΣΕΒΕΕ καταθέτει ένα διακριτό πλαίσιο μέτρων για την ρύθμιση-είσπραξη οφειλών για τον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ.

Η βασική νέα πρόταση για οφειλές προς ΟΑΕΕ και ΙΚΑ είναι:

Παροχή δυνατότητας (δεν υπάρχει σήμερα) για το 2013 να πληρώνονται μόνο οι τρέχουσες εισφορές (ΙΚΑ-ΟΑΕΕ) με πάγωμα – κεφαλαιοποίηση οφειλών και ένταξη τους σε διακανονισμό αποπληρωμής από το 2014 και μετά.

Α) Για τον ΟΑΕΕ προτείνονται:

1ον) Αποπληρωμή οφειλών έως έξι (6) διμηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, με έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών,

2ον) Για ποσό οφειλής άνω των 25.000€ παραμένει σε ισχύ η πάγια ρύθμιση του Ν. 3863/2010

3ον) Για ποσό οφειλής έως 25.000€ (χωρίς τις πρόσθετες επιβαρύνσεις) η αποπληρωμή να γίνεται σε περισσότερες ισόποσες διμηνιαίες δόσεις (όπως περιγράφεται παρακάτω) με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών. Η ρύθμιση αυτή θα αφορά, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΕ, το 85% των οφειλετών. Ειδικότερα προτείνεται για αυτήν την κατηγορία των οφειλετών:

α) αποπληρωμή των οφειλόμενων εισφορών να πραγματοποιείται σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το 20% της τρέχουσας εισφοράς του οφειλέτη, π.χ. αν η διμηνιαία τρέχουσα εισφορά είναι 740€, με τη δόση για την αποπληρωμή της παλαιάς οφειλής θα γίνεται:  740€ + (20% * 740€) = 888€. 

β) το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση να μπορεί να ασκηθεί μέχρι 31/12/2013. 

4ον) Επιπλέον για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, που αδυνατούν να επιλέξουν ένα από τους τρεις παραπάνω τρόπους προτείνεται το «πάγωμα» (κεφαλαιοποίηση) των παλαιών οφειλών, δίνοντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα, την οποία δεν έχει σήμερα, να τις αποπληρώσει μετά το 2014.

Με το «πάγωμα» των παλαιών οφειλών θα παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο, τουλάχιστον για την περίοδο 2013-2014, να πληρώνει μόνο τις τρέχουσες εισφορές του. Σημειωτέον ότι με τις σημερινές διατάξεις αν κάποιος οφείλει και δεν ρυθμίσει τις οφειλές του, δεν μπορεί, να πληρώνει ούτε τις τρέχουσες εισφορές, έτσι ώστε να λαμβάνει ασφαλιστική ενημερότητα για τη λειτουργία της επιχείρησής του. Με αυτόν τον τρόπο οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ θα μπορούν να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και παράλληλα να διατηρήσουν το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους.

5ον) Στην περίπτωση δε, πού λόγω της δυσχερούς πραγματικότητας ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στις τρέχουσες εισφορές του προτείνεται, ειδικά για την περίοδο 2013-2014, να δοθεί μία επιπλέον δυνατότητα στον ασφαλισμένο, ώστε καταβάλλοντας μία (1) τουλάχιστον εισφορά ανά εξάμηνο να θεωρείται ασφαλιστικά ενήμερος.

Η ανωτέρω πρόβλεψη θα ωφελήσει τα έσοδα του ΟΑΕΕ και θα δώσει πραγματική διέξοδο στους ασφαλισμένους σε μία ιδιαίτερα σκληρή οικονομικά και κοινωνικά περίοδο.

Β) Αντίστοιχα για τις οφειλές στο ΙΚΑ, προτείνεται:

  • Μείωση, ως κίνητρο, από 1/1/2014 των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, που καταβάλλουν ανελλιπώς τις εισφορές τους και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, έως και 5%.

Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ρύθμιση αποπληρωμής   οφειλών και τηρούν ανελλιπώς για 36 μήνες τους όρους της, προτείνεται αντίστοιχη μείωση των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

  • Για τους οφειλέτες προτείνεται η κεφαλαιοποίηση όλων των οφειλών μέχρι 31/12/2012, έτσι ώστε να τους δίνεται το δικαίωμα να καταβάλουν τουλάχιστον τις τρέχουσες.

Για την εξόφληση των οφειλών προτείνεται:

  1. 1. είτε μέσω ένταξής τους στην πάγια ρύθμιση των 36 ή 48 δόσεων  (Ν. 2676/99)
  2. 2. είτε μέσω υπαγωγής τους σε διακανονισμό, που προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογής της επιχείρησης σε ένα κλιμακωτά αυξανόμενο κατ΄ έτος για την επιχείρηση τρόπο εξόφλησης, καθώς οι οφειλέτες θα μπορούν  :
  • από 1/1/2013 έως 31/12/2013 να καταβάλλουν μόνο τις τρέχουσες εισφορές προς το ΙΚΑ
  • από 1/1/2014 έως 31/12/2014 να καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές και επιπλέον 1% της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής, με ελάχιστο όριο μηνιαίας καταβολής τα 200€ και ανώτατο τα 50.000€.

Με ανάλογο τρόπο και με αυξανόμενη κλιμάκωση κατ’ έτος των ποσοστών αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, λαμβανομένης υπ’ όψιν και της συγκυρίας, να προσδιοριστεί η τελική αποπληρωμή των οφειλών.

Για τη ΓΣΕΒΕΕ, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση και κατ’ επέκταση η βιωσιμότητα  των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτή θα επιτευχθεί, όχι μόνο με κατασταλτικά μέτρα πειθαρχικού χαρακτήρα, αλλά με διορθωτικές παρεμβάσεις, που θα βασίζονται σε μία ρεαλιστική και νηφάλια ανάγνωση της δυσχερούς για τον κόσμο της εργασίας και παραγωγής πραγματικότητας.

Επί προσθέτως σε ότι αφορά την εξαγγελία για ενοποίηση των φορέων συνταξιοδότησης, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι αυτή η μεταρρύθμιση δεν πρέπει να αποτελέσει το “όχημα” για προκρούστιες πρακτικές με στόχο το περαιτέρω “κούρεμα” συντάξεων αλλά, και κυρίως, την συνεχώς κλιμακούμενη επιδείνωση της ασφαλιστικής συνείδησης στην Ελλάδα που αποτελεί και την πραγματική “βόμβα” για την κατάρρευση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών ταμείων.

Τέλος, πρέπει να αντιμετωπιστεί θετικά το οξύ κοινωνικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τους βιοτέχνες, επαγγελματίες και εμπόρους, οι οποίοι δεν μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία της επιχείρησής τους λόγω οφειλών προς τον ΟΑΕΕ και δεν μπορούν να καλυφθούν ιατροφαρμακευτικά, αλλά και τους ενεργούς, οι οποίοι λόγω αδυναμίας έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΟΑΕΕ και αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Είναι ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα και πρέπει σοβαρά να αντιμετωπιστεί, τουλάχιστον σε ότι αφορά την περίθαλψη, από την Πολιτεία.