Αυξήσεις ηλεκτρικής ενέργειας

Συνεχίζονται τα τραγικά λάθη της Κυβέρνησης (φορολογικό – ΔΕΗ) και το 2013 με αποφάσεις που “σπρώχνουν” προς την αντίθετη προς τους Εθνικούς στόχους κατεύθυνση : Ανάπτυξη – Απασχόληση – Κοινωνική Συνοχή.

Και οι στόχοι αυτοί δεν επιτυγχάνονται χωρίς να υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα που θα τονώνει την ζήτηση άρα και την παραγωγή, θα ενθαρρύνει τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, ώστε να διατηρηθούν και σταδιακά να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Το ενεργειακό Κόστος των επιχειρήσεων τα τελευταία 4 χρόνια έχει διπλασιαστεί  (ΔΕΗ – Φωταέριο) και έχει καταστεί ένα σημαντικό ανελαστικό έξοδο που επηρεάζει σημαντικά και το κόστος των Προϊόντων. Από τις τελευταίες δε έρευνες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αξιολογείται ως πολύ σημαντικός παράγοντας – εμπόδιο σε σύγκριση με άλλες παραμέτρους κόστους, όπως οι ασφαλιστικές εισφορές και τα μισθολογικά. 

Για δε τα νοικοκυριά που αιματοδοτούν με τα εισοδήματά τους την ζήτηση που κινεί την Οικονομία, οι συνεχείς αυξήσεις στην Ενέργεια (ΔΕΗ – καύσιμα) δημιουργούν συνθήκες οικονομικής ασφυξίας.

Άμεση πρέπει να είναι η παρέμβαση του κ. Πρωθυπουργού. Πρέπει επιτέλους να εμποδιστεί κάθε απόπειρα για περαιτέρω διόγκωση της κρατικής ακρίβειας που στραγγαλίζει Οικονομία και Κοινωνία. Καταστρέφει θέσεις εργασίας, επιχειρήσεις  και νοικοκυριά.