α) Εκλογή Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ, κ. Δημήτρη Ασημακόπουλου, ως Αντιπροέδρου στην UEAPME: για πρώτη φορά στο Προεδρείο της οργάνωσης μέλος από την Ελλάδα β) Εγγραφή ΕΣΕΕ, και εκλογή Προέδρου της, κ. Βασίλη Κορκίδη, στο Διοικητικό Συμβούλιο της UEAPME

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η Γενική Συνέλευση της UEAPME (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων), η οποία εξέλεξε τα μέλη του Προεδρείου και του Διοικητικού της Συμβουλίου για την περίοδο 2013 - 2014.

Η UEAPME, στην οποία η ΓΣΕΒΕΕ είναι εδώ και 15 χρόνια μέλος, είναι η εργοδοτική οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Ευρωπαϊκών βιοτεχνικών, εμπορικών και ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε επίπεδο Ε.Ε.. Συνιστά τον έναν από τους τέσσερις αναγνωρισμένους Ευρωπαίους Κοινωνικούς Εταίρους (ETUC, UEAPME, Businesseurope, CEEP), και ενεργεί εξ ονόματος των μελών της στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο και τις συζητήσεις με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε..

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία έχει 80 οργανώσεις μέλη, από 34 χώρες, αποτελούμενες από εθνικές διαεπαγγελματικές ομοσπονδίες ΜΜΕ, Ευρωπαϊκές κλαδικές ομοσπονδίες και άλλα συνεργαζόμενα μέλη (από μη Ευρωπαϊκές χώρες). Εκπροσωπεί σε όλη την Ευρώπη πάνω από 12 εκατομμύρια επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν σχεδόν 55 εκατομμύρια εργαζομένους.

Τα όργανα της UEAPMEείναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, και το Προεδρείο (BoardofDirectors). Στη συνεδρίαση της 13ης Δεκεμβρίου, η Γενική Συνέλευση της UEAPME:

α) εξέλεξε Πρόεδρο και 18μελές  Προεδρείο για την περίοδο 2013 - 2014, εκλέγοντας τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Δημήτρη Ασημακόπουλο, στο Προεδρείο, σε θέση Αντιπροέδρου·

β) έκανε δεκτή την ΕΣΕΕ ως μέλος και την ενέγραψε στη δύναμή της, εκλέγοντας, δε, τον Πρόεδρό της, κ. Βασίλη Κορκίδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.