Κριτική στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

α. Κριτική στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή (ανάλυση συνεπειών για τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες).

β. Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης κατά 16,5% στο 6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα (ΑΕ, ΕΠΕ). Δραματική επιβάρυνση κατά 50%, 80% έως και 420% στις υπόλοιπες (94%) μικρές επιχειρήσεις. 

 

Τα βασικά σημεία κριτικής της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τις συνέπειες του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή είναι τα εξής:

Toνέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή δυστυχώς επιβεβαιώνει με τον χειρότερο τρόπο τις ανησυχίες που εξέφρασε η ΓΣΕΒΕΕ σε πρόσφατο Δελτίο Τύπου (4.12.2012), το οποίο βασιζόταν στις διαρροές σχετικά με το επικείμενο τότε νομοσχέδιο. Βασικά χαρακτηριστικά του νέου φορολογικού είναι ο διαχωρισμός των πολιτών ανάλογα με την πηγή του εισοδήματος και όχι το ύψος αυτού. Καταργείται το αφορολόγητο όριο και οι φοροαπαλλαγές, ακόμα και για ιατρικά έξοδα για τους επιχειρηματίες.

Οι βασικότερες από τις δυσμενείς επιπτώσεις του στις μικρές επιχειρήσεις συνοψίζονται ως εξής:

  1. Κατάργηση αφορολόγητου των 5.000ευρώ.
  2. Παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, στο νομοσχέδιο οι ασφαλιστικές εισφορές (ΟΑΕΕ) δεν εκπίπτουν (!)
  3. Αυξάνεται και για τα εισοδήματα του 2012 το τέλος επιτηδεύματος. Το 2013 με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν 650 ευρώ αντί για 500 που πλήρωσαν φέτος και οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν 1000 αντί για 500 που πλήρωσαν φέτος. Στα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων το τέλος αυξάνεται από τα 300 στα 600 ευρώ.
  4. Δραματική επιβάρυνση κατά 50%, 80% έως και 420% στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 94% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιβαρύνσεις από αυξήσεις τελών ΔΕΗ, ΕΕΤΗΔΕ, οι ΜΜΕ σηκώνουν υπέρμετρα το βάρος των φορολογικών στόχων για το 2013 και ιδιαίτερα σε μια εποχή που δοκιμάζονται οι αντοχές τους.Για τις μεγάλες όμως επιχειρήσεις ΑΕ, ΕΠΕ (6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα) προβλέπεται μείωση φορολογικής επιβάρυνσης κατά 16,5% (βλέπε συνημμένους πίνακες).
  5. Το μόνο θετικό, αν και ανεπαρκές, είναι η προνομιακή μεταχείριση όσων νέων επιχειρηματιών πραγματοποιήσουν έναρξη δραστηριότητας το 2013, καθώς για τα τρία χρόνια τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματος θα φορολογούνται με συντελεστή13%.

Το νομοσχέδιο επιβαρύνει υπέρμετρα τις μικρές επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες οι οποίοι δηλώνουν το εισόδημά τους (όχι εκείνους που δεν το δηλώνουν). Είναι προφανές ότι η υπερφορολόγηση απειλεί τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (16/1/2012):

Α) Οι μικρές επιχειρήσεις προσέφεραν το 85% των καθαρών θέσεων εργασίας σε Ελλάδα και Ευρώπη για την περίοδο 2002-2010.

Β) Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (1-9 απασχολούμενοι) παρουσιάζουν τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης των θέσεων εργασίας σε σχέση με τις δύο άλλες κατηγορίες των ΜΜΕ στην Ε.Ε.

Γ) Στην Ελλάδα το 57% της απασχόλησης προσφέρεται από επιχειρήσεις μέχρι 9 άτομα προσωπικό.

Δ) Ο υψηλότερος μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης (+2,8%) εντοπίζεται στην Ελλάδα στις μικρές επιχειρήσεις (10-49 άτομα προσωπικό). Ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι αρνητικός (-1,5%), που είναι και ο τρίτος μεγαλύτερος αρνητικός μετά τους αντίστοιχους της Ρουμανίας και της Μάλτας.

Σύμφωνα δε και με έκθεση της Ε.Ε. για τις Φορολογικές Τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (21/5/2012) η Ελλάδα, με στοιχειά έως και το 2010, κατέχει την 4η θέση σε ότι αφορά τα φορολογικά και ασφαλιστικά έσοδα που αποδίδονται από τους αυτοαπασχολούμενους (Commission Services and Eurostat - 2012).

Τέλος, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο αφαιρεί κάθε σκέψη και δυνατότητα ανάπτυξης και επενδύσεων από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με προφανείς τις επιπτώσεις και στις θέσεις εργασίας.

 

Σχετικά αρχεία: