Συνέδριο Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (16/11/2012). Συμμετοχή ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ. Για πρώτη φορά απούσα η Ελληνική κυβέρνηση

Στις 15 και 16 Νοεμβρίου διεξήχθη στη Λευκωσία το ετήσιο Συνέδριο για τις ΜΜΕ (1stSMEsAssembly) το οποίο διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας. Στο Συνέδριο έλαβαν μέρος περισσότεροι από 330 συμμετέχοντες από 39 χώρες και από διάφορους διευρωπαϊκούς οργανισμούς. Έλαβαν επίσης μέρος και οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων για τις ΜΜΕ (SMEEnvoys) οι οποίοι είχαν και παράλληλη σύσκεψη εργασίας (για τον θεσμό των SMEEnvoys βλέπε συνημμένο). Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετείχαν η ΓΣΕΒΕΕ, η ΕΣΕΕ και τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια Αθήνας και Πειραιά.

Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν και μίλησαν ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος, αρμόδιος για τη Βιομηχανία και την Επιχειρηματικότητα κ. Tajani, ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Κύπρου κ. Νεοκλής Συλικιώτης και η Πρόεδρος της  Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας των Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων (UEAPME) κ. Almgren. Βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό απεύθυνε και ο Πρόεδρος της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Barroso.

Δυστυχώς η Eλληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ήταν απόντες. Η μοναδική “άδεια καρέκλα” στη σύσκεψη εργασίας των SMEEnvoys ήταν αυτή της Ελλάδας. Το γεγονός σχολιάστηκε αρνητικά από τους εκπροσώπους των άλλων κυβερνήσεων και την τελευταία στιγμή απεφεύχθη σχετικό διάβημα προς την ελληνική κυβέρνηση, η οποία κατά τα άλλα αγωνίζεται για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και στήριξης των Ελληνικών ΜΜΕ, όπως δηκτικά σχολιάστηκε από τους συμμετέχοντες εκπροσώπους των άλλων κυβερνήσεων.

Βασικοί τομείς που κυριάρχησαν στις εργασίες της Συνέλευσης ήταν: (α) η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, (β) η διεθνοποίηση και (γ) η έξυπνη ρύθμιση (smartregulation). Οι τομείς αυτοί ουσιαστικά τέθηκαν από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Barroso στη βιντεοσκοπημένη ομιλία του, στους οποίους έγιναν εκτενείς αναφορές από τους ομιλούντες στην εναρκτήρια ολομέλεια και αποτέλεσαν τις βασικές κατευθύνσεις στις ομάδες εργασίας της Συνέλευσης. Βασικά μηνύματα των εναρκτήριων ομιλιών ήταν τα εξής:

 • Όλο και περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν συνθήκες ύφεσης που επιδεινώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και απαιτούν προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης των ΜΜΕ.
 • Η κρίση απαιτεί περισσότερη Ευρώπη και όχι αντιμετώπιση της κρίσης πίσω από εθνικά οχυρά.
 • Τίθενται πλέον δύο βασικές στρατηγικές: η ανάπτυξη και η απασχόληση.
 • Βασικός στόχος είναι η εκ νέου βιομηχανοποίηση της Ευρωπαϊκής οικονομίας, έτσι ώστε μέχρι το 2020 το 20% του ΑΕΠ της ΕΕ να προέρχεται από την πραγματική οικονομία. Στον στόχο αυτό, οι ΜΜΕ έχουν σημαντικό ρόλο να επιτελέσουν.
 • Η πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις (smallbusinessact - SBA) παραμένει η βασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μικρές επιχειρήσεις.
 • Ο περιορισμός του διοικητικού βάρους αποτελεί βασική στρατηγική, καθώς το 62% των επιχειρηματιών συνεχίζει να θεωρεί την ίδρυση μιας επιχείρησης ως μια σχετικά πολύπλοκη διαδικασία.
 • Η μείωση του διοικητικού βάρους, η οποία αναφέρεται κατά κύριο λόγο σε ελάφρυνση των ρυθμίσεων, δεν θα πρέπει να επηρεάζει σε καμία περίπτωση τα εργασιακά δικαιώματα.
 • Ο περιορισμός της φυγής των επιχειρήσεων από την ΕΕ μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη διεθνοποίησή τους. Σήμερα μόνο το 13% των ΜΜΕ δραστηριοποιείται και σε αγορές εκτός της ΕΕ.

Το πρόβλημα της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση αποτέλεσε για μία ακόμη φορά ένα από τα βασικότερα θέματα, το οποίο συζητήθηκε στην ολομέλεια. Το εν λόγω θέμα προσέλκυσε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς εν μέσω βαθιάς κρίσης και σημαντικών μεταρρυθμίσεων του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, αναμένεται η πρόσβαση στην πίστωση των ΜΜΕ να είναι στο εγγύς μέλλον πιο δύσκολη και πιο ακριβή. Οι ομιλητές μετέδωσαν πληροφορίες και παρέθεσαν προτάσεις, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι εξής:

 • Δημιουργία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αποκλειστικά για μικρές επιχειρήσεις (smallbusinessbanks).
 • Ενίσχυση των εγγυοδοτικών μηχανισμών με στόχο τη μείωση του κόστους δανεισμού.
 • Φορολογικά κίνητρα για χρήση των αδιανέμητων κερδών των επιχειρήσεων για επενδύσεις.
 • Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων σε μικρές επιχειρήσεις.
 • Φορολογικά κίνητρα για ενίσχυση της απασχόλησης στις μικρές επιχειρήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαράσσει πολιτικές για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση του γενικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις μικρές επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα. Είναι χαρακτηριστική η εναρκτήρια δήλωση του κ. Barroso στον βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό του, σύμφωνα με την οποία εάν κάθε μία από τα 23 εκατομμύρια των ΜΜΕ στην Ευρώπη προσελάμβανε από έναν εργαζόμενο, θα λυνόταν το πρόβλημα της ανεργίας στην Ευρώπη. Το 85% των νέων θέσεων απασχόλησης δημιουργήθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια από τις ΜΜΕ (Έκθεση ΕΕ 2012). Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι βασικό συμπέρασμα της Συνέλευσης, όπως εκφράστηκε στο κλείσιμο των εργασιών, είναι ότι χωρίς τις ΜΜΕ και ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και έξοδος από την κρίση.

Η στρατηγική αυτή ωστόσο δεν φαίνεται να υιοθετείται από τη χώρα μας. Αυτό υπογραμμίζεται άλλωστε και από την έλλειψη του εντεταλμένου εκπροσώπου της κυβέρνησης για τις ΜΜΕ (SMEEnvoy) αλλά και από τις μέχρι τώρα πληροφορίες που αφορούν στο φορολογικό σύστημα σύμφωνα με τις οποίες αυξάνεται από 30% ως 60% η φορολόγηση του 96% των επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ενώ αντίστοιχα μειώνεται κατά περίπου 8% η φορολογία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων που αποτελούν το 4% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα!