Μέριμνα για ασφαλισμένους με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα

Επιστολή έστειλε η ΓΣΕΒΕΕ προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Ι. Βρούτση αναφορικά με τις φημολογούμενες αλλαγές σε ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. 

Αναλυτικά η επιστολή:

Ο Ν. 3863/2010, που αποτέλεσε την τελευταία μεταρρυθμιστική προσπάθεια  για το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, οδήγησε χιλιάδες ασφαλισμένους σε επιμήκυνση του ασφαλιστικού βίου και σε αύξηση των απαιτούμενων ηλικιακών ορίων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Σε αντίθεση μάλιστα με προηγούμενες ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις, μετέβαλλε σημαντικά τα συνταξιοδοτικά δεδομένα, όχι μόνο για τους «νέους» ασφαλισμένους (αυτούς που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1/1/93), αλλά και για τους παλαιούς ασφαλισμένους, ακόμη και για εκείνους που θεμελίωναν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέσα στην επόμενη πενταετία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας σημαντικός αριθμός παλαιών ασφαλισμένων, που συμπλήρωνε τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έτη ασφαλιστικού βίου (35 έτη για το 2010. 36 για το 2011, 37 για το 2012, 38 για το 2013, 39 για το 2014 και 35 για το 2015), υποχρεούταν να περιμένει μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου ηλικιακού έτους, προκειμένου να θεμελιώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Συνεπώς και ως απόρροια της επαγγελματικής δυσχέρειας  που επέφερε η κρίση, σημαντικός αριθμός ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, έχοντας συμπληρώσει τον αναγκαίο ασφαλιστικό χρόνο, επέλεγε-αναγκαζόταν να εγκαταλείψει την επαγγελματική του δραστηριότητα, αναμένοντας τη συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου, προκειμένου να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Από τις τελευταίες ωστόσο συνομιλίες με την Τρόικα διαρρέεται ότι μία από τις παρεμβάσεις που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης αφορά στην επιμήκυνση των ορίων συνταξιοδότησης κατά (τουλάχιστον) 2 έτη. Σε κάθε περίπτωση η περαιτέρω επιμήκυνση των ορίων συνταξιοδότησης είναι τουλάχιστον ανορθολογική, ειδικότερα σε μία περίοδο κατά την οποία η ανεργία έχει ξεπεράσει το 25% (Ιούλιος 2012, ΕΛΣΤΑΤ).

Ωστόσο, ακόμη και στην υλοποίηση ενός τέτοιου σεναρίου είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθεί η σχετική μέριμνα για εκείνους τους ασφαλισμένους, που έχουν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, στην πλειονότητά τους έχουν βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας, με δεδομένη τη δυσκολία επαν-εισόδου σε αυτήν, και αναμένουν τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης. Οποιαδήποτε σχετική αβλεψία θα δημιουργήσει οξύτατα κοινωνικά προβλήματα και θα πλήξει βαρύτατα την αξιοπιστία του Κράτους.