Συνάντηση με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον ΕΟΠΥΥ

Την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με τη συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ, με σκοπό τη δημιουργία ενός βήματος διαλόγου μεταξύ των χρηστών και των επαγγελματιών υγείας, σε μία προσπάθεια ανάλυσης της κατάστασης στον χώρο της υγείας και αναζήτησης πιθανών λύσεων σε προβλήματα που ανακύπτουν, στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΟΠΥΥ ειδικότερα.

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσίων Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που συστήθηκε με τον Ν. 3918/2011, αποτελεί τη μεγαλύτερη διαρθρωτική μεταρρύθμιση στο χώρο της υγείας μετά τη σύσταση του ΕΣΥ. Αν και η σημερινή στόχευση, που οδήγησε στη δημιουργία του ΕΟΠΥΥ, σχετίζεται κυρίως με την προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και εξορθολογισμού των δημόσιων δαπανών στον χώρο της υγείας, η συγκρότηση του ΕΟΠΥΥ δεν παύει να αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό και, εδώ και δεκαετίες, αναγκαίο βήμα (από τον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ 1397/1983) για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα πρωτοβάθμιας υγείας, που θα εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε αυτήν.

Η μέχρι σήμερα λειτουργία του Οργανισμού όμως συναντά σοβαρά εμπόδια, με σημαντικότερο εκείνο της υποχρηματοδότησης, που είτε εκφράζεται με μείωση εσόδων (λόγω μείωσης της κρατικής επιχορήγησης), είτε με έλλειψη ρευστότητας (λόγω καθυστερημένης απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών). Αυτή η οικονομική δυσπραγία προκαλεί συνθήκες ασφυξίας στους συνεργαζόμενους επαγγελματίες (γιατρούς, φαρμακοποιούς, κ.α.) με τον ΕΟΠΥΥ, αλλά προκαλεί κυρίως συνθήκες κοινωνικής ασφυξίας για ασφαλισμένους και συνταξιούχους, που κατά περιόδους στερούνται ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

Είναι απόλυτη ανάγκη να στηριχθεί στην πράξη ο Οργανισμός και η ευθύνη της Κυβέρνησης για αυτό είναι μεγάλη και καθοριστική, απαιτείται:

1. Επαναφορά της κρατικής επιχορήγησης του ΕΟΠΥΥ στο 0,6% του ΑΕΠ, όπως καθόριζε ο Ν. 3918/2011, και όχι στο 0,4% που θεσμοθετήθηκε λίγους μήνες μετά και στερεί περίπου 500 εκ. € έσοδα από τον ΕΟΠΥΥ.

2. Ανάληψη των προ της σύστασης του ΕΟΠΥΥ χρεών των ασφαλιστικών ταμείων (πριν από τον Δεκέμβρη του 2011) προς τους παρόχους υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως προβλέπεται από το άρθρο 34 του 4038/2012.  Να συνυπολογιστούν στα 6,76 δις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες και να δοθεί προτεραιότητα στην εξόφληση τους μέσω μέρους από την επόμενη δόση των 31,5 δισ. ευρώ της δανειακής σύμβασης.

3. Άμεση νομοθετική ρύθμιση, που να επιβάλει τον απευθείας διαχωρισμό από τις τράπεζες των εισφορών ασθενείας, ώστε να καταβάλλονται απευθείας στον ΕΟΠΥΥ και όχι μέσω των επιμέρους Ταμείων.

4. Η ισότητα των παροχών προς τους ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ να συνοδευτεί σταδιακά και από ισότητα στις καταβαλλόμενες εισφορές ανεξαρτήτως φορέα προέλευσης του ασφαλισμένου.

5. Συμψηφισμός οφειλών του ΕΟΠΥΥ ή των κλάδων υγείας των ταμείων που διαδέχτηκε προς παρόχους υγείας με δικές τους φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις (παρούσες ή μελλοντικές).

6. Άμεση εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να προσδιοριστούν σε βάθος χρόνου οι υποχρεώσεις και οι απαιτούμενοι πόροι για τη λειτουργία του Οργανισμού. 

7. Αποδέσμευση του ΕΟΠΥΥ από το δάνειο που έλαβε ο ΟΓΑ, εν αγνοία του ΕΟΠΥΥ, από την Αγροτική Εστία τον Δεκέμβριο του 2011 με συμφωνία εξόφλησής του από τις εισφορές υγείας που προορίζονταν για τον ΕΟΠΥΥ

8. Ανάληψη πρωτοβουλιών από την κυβέρνηση προς τις φαρμακευτικές αποθήκες και βιομηχανίες για εξασφάλιση τρίμηνης πίστωσης προς τους φαρμακοποιούς και τον ΕΟΠΥΥ.

9. Αναζήτηση και άλλων κοινωνικών πόρων για τον ΕΟΠΥΥ

 

Σε κάθε περίπτωση το θέμα της υγείας και ειδικότερα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, των συνταξιούχων και των ασθενών είναι κομβικής σημασίας για κάθε κοινωνία. Ειδικότερα για την ελληνική κοινωνία, που σήμερα βιώνει συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, η Κυβέρνηση  θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλίσει την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των πολιτών και να αποτρέψει την εμφάνιση κοινωνικών αυτοματισμών συγκρουσιακού χαρακτήρα, μεταξύ επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων.