Σχετικά με τα γεγονότα της Ύδρας

Με αφορμή τα δυσάρεστα γεγονότα που σημειώθηκαν στην Ύδρα, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: 

1) Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ όλων των επιχειρηματιών, επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων η έκδοση παραστατικού για οποιαδήποτε συναλλαγή.

2) Είναι επίσης αυτονόητο ότι δεν πρέπει να υπάρχει άρνηση αποδοχής κάθε νόμιμου ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την τήρηση της νομοθεσίας από κανέναν και κάτω από οποιαδήποτε δικαιολογία.

 

Θα πρέπει επίσης – επ’ ευκαιρία και χωρίς συμψηφιστική λογική – να επισημανθεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντιληφθεί και η κυβέρνηση ότι απαιτούνται αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, ιδιαίτερα κάτω από τις άκρως αντίξοες οικονομικές συνθήκες. Το ισχύον φορολογικό σύστημα πλήττει με ιδιαίτερη σφοδρότητα, δυσανάλογα, τα μικρά και μεσαία εισοδήματα.

Στο υπόμνημα για τη φορολογία που κατέθεσε η ΓΣΕΒΕΕ στον Υφυπουργό Οικονομικών πριν από 10 ημέρες, το οποίο είναι και αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Συνομοσπονδίας (www.gsevee.gr), προτείνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

 

  • Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο πρέπει να αποβλέπει στην διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ώστε να δημιουργηθούν και οι προϋποθέσεις για σημαντική ελάφρυνση των φορολογικών βαρών.Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης πρέπει να έχει ταυτόχρονα δυο κατευθύνσεις: και προς τα μεσαία εισοδήματα, αλλά και κυρίως προς τα μεγάλα τα οποία “εξαφανίζονται” και με νομότυπες διαδικασίες.
  • Απαραίτητη για την τόνωση της ζήτησης που φέρνει και επενδύσεις αλλά αλλάζει και την ψυχολογία στην αγορά - που παράγει και οικονομικά αποτελέσματα - είναι η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ. Οι συνεχείς αυξήσεις του ΦΠΑ ανατρέπουν τις όποιες προσπάθειες, αλλά και τις προβλέψεις του Υπουργείου για αύξηση εσόδων. Ναρκοθετούν δε και την προσπάθεια για μια άλλη φορολογική “συμπεριφορά”. Εκτός από το πλήγμα που υφίσταται η καταναλωτική ζήτηση και μάλιστα σε περίοδο ύφεσης, δεν πρέπει να αγνοηθεί και το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος από τις αυξήσεις ΦΠΑ δεν έχει περάσει στα προϊόντα δημιουργώντας επιπρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις σε μεγάλες κατηγορίες επιχειρήσεων οδηγώντας τις στα όρια της επιβίωσης. Αναιρούνται έτσι και οι όποιες επιδιώξεις για μειώσεις τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες.
  • Επαναφορά του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση. Η αύξηση του ΦΠΑ κατά 156% (από 9% στο 23%) μέσα σε μόλις 2,5 χρόνια στην εστίαση (125.000 επιχειρήσεις) έχει επιφέρει καταστροφικά αποτελέσματα με χιλιάδες λουκέτα και πολλαπλάσια απώλεια θέσεων εργασίας. Πλήττονται δε ιδιαίτερα από αυτή την επιλογή οι νέοι που αναζητούν στις επιχειρήσεις εστίασης την πρώτη τους είσοδο στην αγορά εργασίας.
  • Απαιτείται εξορθολογισμός των ποινών και προστίμων. Είναι πλέον σαφές ότι η προσπάθεια επίτευξης φορολογικής συμμόρφωσης και αύξησης των εσόδων μέσω της αυστηροποίησης των ποινών έχει αποτύχει. Οι ποινές και τα πρόστιμα δεν μπορεί να υπερβαίνουν τη δυνατότητα για πληρωμή. Η παραβατικότητα μειώνεται όταν υπάρχει πεποίθηση ότι οι πιθανότητες ελέγχου και διασταυρώσεων είναι ισχυρές και όχι λόγω των μεγάλων προστίμων τα οποία υπερβαίνουν ακόμα και αυτή τη δυνατότητα εξόφλησης.

 

Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας είναι υποχρέωση όλων μας, ανεξάρτητα από τις αντιθέσεις, επιδιώξεις και προσπάθειες για αλλαγή «κακών» νομοθετικών παρεμβάσεων.