Επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ στον Υπ. Οικονομικών σχετικά με την διαδικασία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Η ΓΣΕΒΕΕ απευθύνθηκε με επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Ζαννιά επισημαίνοντας τα προβλήματα που αναμένεται να προκύψουν από τις διαδικασίες είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Κατ’ αρχάς, η Συνομοσπονδία αναγνωρίζει την ανάγκη συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τη φορολογική νομοθεσία και συνέπειας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Αναγνωρίζουμε, επίσης, το σοβαρό πρόβλημα των εσόδων του Προϋπολογισμού.

Ωστόσο θα πρέπει να καταστεί σαφές και να γίνει αντιληπτό από το Υπουργείο Οικονομικών ότι η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας έχει βαλτώσει. Ήδη βρισκόμαστε στο πέμπτο συνεχές έτος ύφεσης, με μηδενική ρευστότητα στην αγορά ενώ παράλληλα η διάχυτη αβεβαιότητα μεταθέτει τις προοπτικές σταθεροποίησης και ανάκαμψης στο απώτερο μέλλον. Μέσα σε αυτό το δυσμενές πλαίσιο, η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει:

Α) Να δοθεί διέξοδος μέσω της θεσμοθέτησης μιας σταθερής διαδικασίας ρύθμισης οφειλών, η οποία θα εξασφαλίζει τόσο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων όσο και τη στήριξη των δημοσίων εσόδων.

Β) Την άμεση αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις και τον συμψηφισμό των αμοιβαίων απαιτήσεων.

Γ) Σε κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα πρέπει να διέπονται από την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή να μην οδηγούν σε κίνδυνο διακοπής της δραστηριότητας της επιχείρησης και καταστροφής των θέσεων εργασίας.»