Επαναφορά της ρύθμισης υπαγωγής των Μικρών επιχειρηματιών στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Την επαναφορά της ρύθμισης υπαγωγής των Μικρών επιχειρηματιών στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών επισήμανε η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή της προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνη.

Συγκεκριμένα:

Μετά και από σχετική παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ, περιελήφθη διάταξη στο Σχέδιο Νόμου «Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπές διατάξεις» που παρέχει τη δυνατότητα στους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επιχειρηματίες να υπαχθούν στο καθεστώς ρύθμισης οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, η οποία ωστόσο στη συνέχεια απεσύρθη.

Σας καλούμε να επιμείνετε στην επαναφορά της τροποποίησης του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, αναφορικά με την υπαγωγή στον νόμο των αυτοαπασχολουμένων και των μικρών επιχειρηματιών, οι οποίοι αποδεδειγμένα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Προτείνουμε επίσης να διευρυνθεί και να συγκεκριμενοποιηθεί η τροποποίηση, ώστε να περιλαμβάνει πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν μέχρι δύο άτομα, τα οποία έχουν οφειλές σε καταναλωτικά, επαγγελματικά ή στεγαστικά δάνεια και αποδεδειγμένα αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους.

Σε αντίθετη περίπτωση θεωρούμε ότι ο κίνδυνος δημιουργίας έντονων κοινωνικών προβλημάτων από μικρούς επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι δεν θα μπορούν να προστατέψουν ούτε την πρώτη κατοικία τους είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται ότι θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες μικρούς επιχειρηματίες, οι οποίοι εξαιτίας των βίαιων αλλαγών των οικονομικών συνθηκών την τελευταία διετία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες να ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει την προ κρίσης εποχή.

Η ΓΣΕΒΕΕ θα συνεχίσει να καταθέτει αντίστοιχες προτάσεις στο πλαίσιο της προστασίας και της κατά το δυνατό βελτίωσης των συνθηκών του οικονομικού περιβάλλοντος των μικρών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό και θεωρώντας ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο επιχειρηματικός κόσμος είναι η έλλειψη ρευστότητας, η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ζωτικής σημασίας τη ρητή δέσμευση ποσοστού 20% από την αναμενόμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να διατεθεί για δάνεια προς τις ΜΜΕ.