Καταβολή μισθών εργαζομένων μέσω τραπεζών

Κοινή επιστολή έστειλαν η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ Γ. Κουτρουμάνη αναφορικά με την καταβολή μισθών των εργαζομένων.

Πιο συγκεκριμένα η επιστολή  αναφέρεται στα εξής:

Κύριε Υπουργέ,

“…Mε την παρούσα θέτουμε την προσοχή σας σε ένα θέμα πραγματικά φλέγον για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε. Συγκεκριμένα από τις διατάξεις του κατατεθειμένου στη Βουλή σχεδίου νόμου για τον κανονισμό του ΙΚΑ, προβλέπεται από το Μάιο η υποχρεωτική καταβολή μέσω τραπεζών των ασφαλιστικών εισφορών, του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και των μισθών των εργαζομένων που απασχολούν.

            Ωστόσο, ενώ συμφωνούμε τόσο για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, όσο και του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, διαφωνούμε με την ταυτόχρονη καταβολή των μισθών μέσω του τραπεζικού συστήματος.

            Οι λόγοι είναι απλοί. Λόγω και των ειδικών συνθηκών που κυριαρχούν στην οικονομία οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, σε ένα μεγάλο ποσοστό, άνω του 50%, δεν είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν ένα τέτοιο καθολικό μέτρο, καθώς θα δυσχεράνει τη συνήθη πρακτική των τμηματικών καταβολών. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι αντιδρούν λόγω του φόβου για την αντιμετώπιση που θα έχουν οι μισθοί τους από τις τράπεζες, ιδιαίτερα σε περίπτωση οφειλών τους προς αυτές. Πρέπει να απαγορευθεί με αυστηρή διάταξη η δυνατότητα των τραπεζών για οποιονδήποτε λόγο να παρακρατούν χρήματα από τη μισθοδοσία, χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου.

            Προτείνουμε τη σταδιακή εφαρμογή του μέτρου (μισθοδοσίας), η εφαρμογή του οποίου θα κριθεί και από τις οικονομικές εξελίξεις: για το 2012 να ισχύσει για τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους, για το 2013 για τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 30 εργαζόμενους και από το 2014, διαθέτοντας και την εμπειρία των προβλημάτων που δημιουργούνται από την οικονομική κατάσταση, και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Φυσικά η προαιρετική εφαρμογή από όλες τις επιχειρήσεις από το 2012 είναι αυτονόητη.

            Είμαστε βέβαιοι ότι αντιλαμβάνεσθε το βάσιμο των επιχειρημάτων μας και θα προχωρήσετε στις αναγκαίες αλλαγές στο κατατεθέν σχέδιο νόμου, προκειμένου αυτά να υλοποιηθούν”.