Προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι ο ν. 3869/2010 αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες και πρωτοποριακές νομοθετικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, από την οπτική γωνία της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής και της σωστής ανάγνωσης της πραγματικότητας. Προστατεύει τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά τα οποία αποδεδειγμένα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους, ενώ δίνει επίσης δυνατότητες διευθέτησης και στις τράπεζες.

Ως γνωστόν, ο συγκεκριμένος νόμος αναφέρεται αποκλειστικά στην προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, καθώς δεν υπάγονται στις διατάξεις του άτομα που έχουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή οι επιχειρηματίες. Λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία στοιχεία μελέτης του Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ, περίπου 180.000 μικροί επιχειρηματίες ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών αυτών δραστηριοποιούνται μέσω νομικών μορφών απεριόριστης ευθύνης, η οποία δεν τους προστατεύει σε περίπτωση αδυναμίας των υποχρεώσεών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει τη θεσμοθέτηση αντίστοιχων νομοθετικών πρωτοβουλιών (είτε επέκταση του ήδη υπάρχοντος ν. 3869/2010 ώστε να καλύπτει περισσότερες περιπτώσεις) για την κάλυψη των περιπτώσεων υπερχρεώσεων που προέρχονται από την αδυναμία ιδιαίτερα των μικρών επιχειρηματιών να αποπληρώσουν τις οφειλές τους.