Νέα μέτρα

Με τα μέτρα τα οποία ψηφίστηκαν και ενσωματώνονται στην δανειακή σύμβαση, η Ελλάδα δεν θα γίνει πιο ανταγωνιστική, αλλά πιο φτωχή και περιφερειακή. Και η οικονομία αλλά και η κοινωνία θα “γονατίσουν”.

Μέσα σε λίγες ώρες καταργήθηκε και η δυνατότητα των κοινωνικών εταίρων να αποφασίζουν για τα της ιδιωτικής οικονομίας, τουλάχιστον στα μισθολογικά. Η ανεργία θα αυξηθεί και οι επιχειρήσεις στο επόμενο διάστημα θα κλείνουν η μια μετά την άλλη. Η ύφεση θα βαθύνει. Δυστυχώς με αυτή την τακτική σε λίγο χρονικό διάστημα θα αναγκαστούμε να πάρουμε και νέα επώδυνα υφεσιακά μέτρα.

Η οικονομική κρίση έχει εξελιχθεί και σε έντονη κοινωνική. Το τελευταίο δε διάστημα και σε οξεία πολιτική. Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να υπάρξει σύντομα η έκφραση της λαϊκής βούλησης, έτσι ώστε τουλάχιστον να υπάρξει μια πολιτική ευστάθεια και κατεύθυνση. Να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε από μόνοι μας μέτρα και πολιτικές για μια νέα δημιουργική αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και όχι κάθε φορά  να αναγκαζόμαστε να ακολουθούμε με το πιστόλι στο κρόταφο “εισαγόμενες” προτάσεις και πολιτικές που μας οδηγούν σε μια καθοδική υφεσιακή πορεία.

Η ΓΣΕΒΕΕ θα επιδιώξει σε συνεργασία κύρια με την ΕΣΕΕ να οργανώσει μέτωπο αντίδρασης, αλλά και προτάσεων και σε ελληνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κινητοποίηση όλων των επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων απέναντι σε υφεσιακά μέτρα είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη. Στην κατεύθυνση αυτή η ΓΣΕΒΕΕ άμεσα θα διοργανώσει σε όλη την Ελλάδα συγκεντρώσεις με τις ομοσπονδίες μέλη της και τους συναδέλφους όλη της χώρας για την αλλαγή αυτών των μέτρων. Θα παρουσιάσει επίσης την δική της αναπτυξιακή πρόταση για ένα νέο και βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο.

Είμαστε υποχρεωμένοι τουλάχιστον οι φορείς που εκπροσωπούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να απαντήσουν στις προκλήσεις των καιρών και θετικά με στρατηγική και προοπτική, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, των μικρών επιχειρήσεων και των εργαζόμενων σε αυτές.

Άμεση προτεραιότητα μας είναι επίσης να αναπτύξουμε και να διεκδικήσουμε ένα ευρύτατο δίχτυ προστασίας και ασφάλειας, για τα πιο αδύναμα οικονομικά στρώματα που βρίσκονται και θα βρεθούν στο περιθώριο.